IMPEL Logo

Izvedbeni izziv 2021

2021

Zaključeno

Opis projekta in cilji

IMPEL je v zadnjih letih izvedel nekaj podobnih raziskav, ki so dale veliko koristnih informacij.  Vendar so se razmere dramatično spremenile, saj so številne države razglasile izredne podnebne razmere, močno se je povečala ozaveščenost o plastiki in svetovna biotska raznovrstnost upada.  Te razmere je še poslabšala pandemija COVID-19, ki je močno zamajala regulativne programe in bo nazadnje vplivala na proračune javnega sektorja in finance tistih, ki morajo upoštevati okoljsko zakonodajo. To delo je potrebno, da se v celoti opredelijo in količinsko opredelijo ti nastajajoči izzivi ter skušajo izpostaviti priložnosti in rešitve v podporo regulativni skupnosti. The work will also direct inform the creation of a Multiannual Strategic Plan for 2022 onwards.

Želeni rezultat projekta je dobro razumevanje perečih vprašanj, da bi lahko našli morebitne rešitve v podporo regulativni skupnosti.  The work will also direct inform the creation of a Multi Annual Strategic Programme for 2022 onwards.

Number: 2021/18 – Status: Zaključeno – Period: 2021 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter