IMPEL Logo

Izziv pri izvajanju - vključitev rezultatov v delovni program IMPEL-a.

2015 - 2017

Zaključeno

Opis projekta in cilji

IMPEL je pred kratkim izvedel študijo "Izzivi pri praktičnem izvajanju okoljske zakonodaje EU in kako bi lahko IMPEL pomagal pri njihovem premagovanju", ki je vključevala anketo z vprašalnikom in dokumentacijsko raziskavo za opredelitev ključnih izzivov pri izvajanju, s katerimi se soočajo okoljski organi v državah članicah. S tem so bile pridobljene zelo koristne informacije, ki bodo pomagale usmeriti delovne programe IMPEL za prihodnost.

Tudi je potrebno nadaljnje delo za podrobnejšo opredelitev ugotovljenih izzivov pri izvajanju ter preučitev medsektorskih vprašanj in tem. To bo dragocen prispevek, ki bo pomagal opredeliti posebne prednostne naloge za 5 strokovnih skupin IMPEL in oblikovati večletno strategijo IMPEL za prihodnost.

To delo pomaga tudi opredeliti začasne možnosti za izboljšanje metodologije raziskave in bo služilo kot pomemben prispevek v posebnem projektu na to temo, ki bo izveden pozneje. Metodologija bo državam in organizacijam pomagala prepoznati trende in razvoj ovir pri izvajanju v državah članicah.

Ta projekt je bil namenjen doseganju naslednjega:
1. boljše razumevanje povezav med izzivi pri izvajanju ter medsektorskimi temami in vprašanji.
2. Večja jasnost glede temeljnih vzrokov težav pri izvajanju in tega, kje se pojavljajo ter kako jih lahko IMPEL obravnava s projekti in dejavnostmi v svojem delovnem programu.
3. Bolj prednostno razvrščen in usmerjen delovni program za prihodnja leta z večjimi koristmi za članice IMPEL, ki sodelujejo v programu.
4. Opredelitev začasnih možnosti za izboljšanje metodologije raziskave.

Faza II

Pripravljena je bila nadaljnja študija, saj je bilo potrebno nadaljnje delo za podrobnejšo opredelitev ugotovljenih izzivov pri izvajanju ter preučitev medsektorskih vprašanj in tem. To bi bil dragocen prispevek, ki bi pomagal opredeliti posebne prednostne naloge za 5 strokovnih skupin IMPEL in oblikovati večletno strategijo IMPEL za prihodnost.

Tako delo je pomagalo tudi opredeliti začasne možnosti za izboljšanje metodologije raziskave in bo služilo kot pomemben prispevek v posebnem projektu na to temo, ki bo izveden pozneje

Nadaljevanje (2017)

Mnogo razprav je bilo opravljenih o izzivih izvajanja v zvezi z okoljsko zakonodajo EU na evropski ravni in ravni držav članic. V sedmem okoljskem akcijskem programu je bilo to izpostavljeno kot eno od ključnih vprašanj, ki jih je treba izboljšati po vsej Evropi. Evropska komisija je zdaj za vsako državo članico pripravila posamezne "preglede izvajanja okoljske zakonodaje", v katerih so opisane prednosti in slabosti pri izvajanju okoljske zakonodaje na nacionalni in regionalni ravni. Raziskavo, ki je načrtovana kot osrednji instrument tega projekta, lahko zainteresirane države članice uporabijo tudi za preverjanje dejstev, razlogov in možnih rešitev za vrzeli, ugotovljene v njenem EIR, in lahko zagotovi dodatne koristne informacije za nacionalne ali regionalne dialoge v tem okviru.

IMPEL bo pridobil dodaten vpogled v to, kam in kako najbolje usmeriti svoja prizadevanja, da bi pomagal izboljšati izvajanje. S ponovitvijo ankete o vrzelih pri izvajanju in možnih rešitvah iz leta 2014 lahko ta projekt zbere tudi informacije o trendih in razvoju ter tako prispeva k dokazni bazi za oblikovalce politik.

Cilj projekta je opredeliti izzive pri izvajanju, s katerimi se članice IMPEL soočajo v letu 2017, in jih primerjati z informacijami, zbranimi v letu 2014. Uprave in države članice, ki bodo uporabile vprašalnik, naj bi pridobile pregled nad svojimi posameznimi izzivi pri izvajanju ter zbrale zamisli in mnenja o možnih rešitvah. Mreža IMPEL naj bi podatke in njihovo primerjavo s podatki iz leta 2014 uporabila za prilagoditev osredotočenosti svojega delovnega programa na ključna vprašanja, opredelitev trendov in razvoja ter podporo širjenju najboljših pravnih sredstev proti tistim izzivom, na katere lahko mreža vpliva.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2015/23 -2016/25 - 2017/27 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2017 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter