IMPEL Logo

Izboljšanje izdajanja dovoljenj in inšpekcijskih pregledov naprav za rejo prašičev IPPC z oblikovanjem praktičnih smernic

2009 - 2013

Zaključeno

Opis in cilji projekta

V letu 2009 je bil izveden primerjalni program o izdaji dovoljenj in inšpekcijskih pregledih IPPC naprav za rejo prašičev v državah članicah IMPEL (faza I). Projekt se je osredotočil na pet ključnih vprašanj: skladiščenje gnoja, raztros gnoja, sistem nastanitve živali, sistemi za zmanjševanje onesnaževanja zraka in ocena vonja. Cilj projekta v letu 2009 je bil učenje drug od drugega, izmenjava izkušenj in opredelitev dobrih praks.

Projekt je pokazal, da pristojni organi v državah članicah IMPEL države članice urejajo prašičje farme na različne načine. To velja tako za obrate, ki presegajo prag iz direktive IPPC (zdaj direktiva o industrijskih emisijah), kot za obrate, ki so pod njim. Obstajajo na primer različni sistemi za skladiščenje gnoja in nastanitev živali. Dovoljenja IPPC, ki jih izdajajo države članice, se razlikujejo po stopnji podrobnosti. Inšpekcijski pregledi so različno intenzivni in pogosti. Prav tako je postalo očitno, da imajo ukrepi neredko negativne učinke, na primer uhajanje iz lagun za gnoj.

V projektnem poročilu je bilo ugotovljeno, da je pomembna nadaljnja izmenjava informacij med članicami IMPEL, zaželena pa bi bila tudi priprava praktičnih smernic za pisce dovoljenj in inšpektorje. To je bilo izvedeno v drugi in tretji fazi projekta.

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2009/02 - 2011/09 - 2012/07 – Status: Zaključeno – Period: 2009 - 2013 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter