IMPEL Logo

INSPECT-CEM - Smernice za okoljske inšpekcijske preglede v industriji cementnega klinkerja

2007 - 2009

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Proces proizvodnje cementa je kompleksna industrijska dejavnost, ki lahko potencialno močno vpliva na okolje. Različne izkušnje in znanja so pokazale, da samo spremljanje emisij iz dimnika ne more biti učinkovita strategija nadzora; pomembno je izvajati celostne ukrepe nadzora, ki upoštevajo tudi proizvodni proces in sprejete tehnologije, saj je stabilen in nadzorovan potek procesa prvo zagotovilo za zagotavljanje skladnosti.

Ta projekt je bil namenjen določitvi in opisu sedanjega znanja in izkušenj na področju okoljskega nadzora v cementarnah; njegov namen je zagotoviti konceptualni pristop in operativno orodje inšpektorjem, ki morajo izvajati okoljski nadzor v tovrstnih obratih.

Prvi del poročila se osredotoča na opis potencialnih groženj okolju, ki jih povzroča proizvodnja cementnega klinkerja, da bi pojasnil najpomembnejša vprašanja, ki jih mora nadzorovati organ.

Drugi del poročila je opis smernic za inšpekcijske preglede v cementarnah; izhaja iz obravnave v prvem delu poročila; sledi osnovnim načelom Priporočila o minimalnih merilih za okoljske inšpekcijske preglede in poskuša opredeliti minimalni sklop meril za načrtovanje in izvajanje okoljskih inšpekcijskih pregledov, da bi pomagal novim inšpekcijskim organom izboljšati njihovo posebno znanje in na splošno povečati homogenost teh pregledov v državah članicah EU, vključno z državami pristopnicami.

Zlasti dve vprašanji sta se izkazali za najpomembnejši okoljski vpliv v cementni industriji: emisije v zrak in uporaba odpadkov.

 

 

Number: 2007/16 – Status: Zaključeno – Period: 2007 - 2009 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter