IMPEL Logo

INSPECTAN: Smernice za okoljske inšpekcijske preglede v industriji strojenja

2004 - 2005

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Pričujoče poročilo izhaja iz rezultatov vprašalnika, ki so bili obravnavani na srečanjih v obdobju oktober 2004 – junij 2005. Razprava se je osredotočila na ekonomiko; proizvodne procese; zakone in predpise; inšpekcijske postopke. Poročilo je zasnovano kot orodje za javne organe, ki sodelujejo pri nadzoru in spremljanju dejavnosti v industriji strojenja. V ta namen so v njem zbrane izkušnje več evropskih okolij usnjarske in strojilske industrije.

Number: 2004/14 – Status: Zaključeno – Period: 2004 - 2005 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter