IMPEL Logo

Skupna mreža za divje glive (JoNeF)

2023

V teku

Opis in cilji projekta

V zadnjih letih se vse bolj zavedamo, da je treba glive (makroglive) vključiti v evropske okoljske politike enako kot živali in rastline, da bi jih zaščitili v njihovih naravnih habitatih. 

Ne glede na to se evropska okoljska zakonodaja trenutno osredotoča na zaščito rastlin in živali, pri čemer izključuje glive, ki so bistvene sestavine kopenskih habitatov. Poleg tega se lahko makroglive uporabljajo kot kazalniki za opis okoljskih razmer v gozdovih in drugih kopenskih habitatih. 

Za zapolnitev te vrzeli je treba glive vključiti v postopke sprejemanja zakonodaje in odločitev ter v varstvene in okoljske pobude, da bi oblikovali celovito strategijo ohranjanja. 

V tem okviru je prvi korak zbiranje obstoječih podatkov o makroglivicah v EU ter vzpostavitev skupnih protokolov in standardov za popise/monitoring, kakor tudi tistih, ki obstajajo za rastline in živali. 

Menimo, da je bistveno, da okoljski organi usklajujejo te dejavnosti, ne da bi to prepustili le v roke združenj, zasebnih subjektov in univerz. 

Splošni cilj projektnega dela je podpreti: 

  • razširitev področja uporabe obstoječe evropske okoljske zakonodaje z glivami v zvezi s spremljanjem habitatov in biotske raznovrstnosti ter varstvom/obnovo gozdov 
  • vključitev vrst gliv v Prilogo k Direktivi o habitatih 
  • Razvoj platforme podatkovne zbirke EU za spremljanje makrogliv 

Pričakovani rezultati prve faze projekta (v obdobju od julija 2023 do decembra 2024) so vzpostavljeni skupni standardi in protokoli EU za popis in spremljanje makrogliv. 

Anketiranje na podlagi vprašalnika JoNeF

Vljudno vas prosimo, da izpolnite spodnji spletni vprašalnik, povezan s projektom IMPEL JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

Vprašalnik JoNeF/ Del 1

JoNeF vprašalnik/ 2. del

Namen ankete JoNeF na podlagi vprašalnika je zbiranje, primerjava in analiza informacij in podatkov o ohranjanju evropskih makrogliv in zbiranje podatkov.

Na vprašalnik lahko odgovorijo člani projekta JoNeF in strokovnjaki s področja mikologije, ki niso aktivni člani.

Rok za izpolnitev vprašalnika je 26. november 2023.


Number: – Status: V teku – Period: 2023 – Topic: Varstvo narave - Tags:

Subscribe to our newsletter