IMPEL Logo

Program znanja in informacij

2022

V teku

V zadnjih nekaj letih sta IMPEL in Evropska komisija objavila stališča glede krepitve zmogljivosti, zato različni projekti IMPEL zdaj prevzemajo pobudo, da razvijejo svoje zamisli o tem, kako podpreti svoje člane pri izvajanju izdelkov, ki jih zagotavljajo.

Krepitev zmogljivosti je ena od glavnih prednostnih nalog IMPEL, ki je v zadnjih dveh desetletjih razvil veliko različnih orodij, vključno z metodologijami in smernicami. Podpora članom z različnimi dejavnostmi, kot so usposabljanje o praktični uporabi razvitih orodij ter delavnice in seminarji, je običajna praksa. 

Projekt IMPEL 'Capacity Building and Training" (2019-2021) je bil namenjen razvoju bolj doslednega, krovnega in integriranega pristopa, večletne strategije in večletnega delovnega programa, ki bo bolje povezal potrebe članov IMPEL in drugih ključnih udeležencev vzdolž verige skladnosti. 

Program znanja in informacij (KIP) je poskusni projekt za prikaz vrednosti projekta Capacity Building and Training. Cilj programa KIP je zagotoviti gradivo o znanju, orodja in dejavnosti usposabljanja.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: V teku – Period: 2022 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter