IMPEL Logo

Povezovanje Direktive o industrijskih emisijah (IED) in uredbe REACH, faza I in II

2013 - 2014

Zaključeno

Opis in cilji projekta

I. faza

V Direktivi o industrijskih emisijah (IED) je veliko sklicevanj na nevarne snovi in tveganja, ki izhajajo iz njih. Zato je smiselno raziskati:

  • ali so lahko zahteve/obveznosti iz uredbe REACH koristne pri izdajanju dovoljenj in inšpekcijskih pregledih;
  • kakšne spremembe v obrazcih iz uredbe REACH za registracijo, vloge za avtorizacijo bi bile možne, da bi bili še bolj združljivi in zagotovili dodano vrednost za izdajanje dovoljenj in inšpekcijske preglede IED,
    kakšne posledice (vključno s pozitivnimi učinki) imajo zahteve iz uredbe REACH za dejavnosti izdajanja dovoljenj in inšpekcijske preglede ter
  • kako izboljšati sinergije in dopolnjevanje teh dveh zakonodajnih aktov.

Ta projekt je preučeval naslednje vprašanje: Kako obveznosti iz uredbe REACH posegajo v zakonske dolžnosti IED v zvezi z izdajanjem dovoljenj in inšpekcijskimi pregledi?

Faza II

Vrednotenje medsebojnih povezav uredbe REACH in IED v prvi fazi projekta je pokazalo, da lahko nadaljnjim uporabnikom/upravljavcem koristijo informacije, pridobljene v skladu z uredbama REACH in IED, za zagotavljanje skladnosti med zakonodajami v številnih različnih primerih. Treba je povečati ozaveščenost ter vsem akterjem, ki imajo vlogo pri vprašanjih, povezanih z navzkrižno zakonodajo, zagotoviti smernice in orodja, kako obravnavati in uporabljati sinergije. Zato je bilo priporočeno, da se organizira delavnica o tem vprašanju.

V letu 2014 se bo projekt IMPEL o “Povezovanju direktive o industrijskih emisijah (IED) in uredbe REACH” (II) osredotočil na ozaveščanje o povezavah uredbe REACH z direktivo IED na ravni organov in prek tega posredno na ravni upravljavcev.

Izid projekta je poročilo, ki vključuje:

  • pregled instrumentov in orodij v zvezi s kemičnimi snovmi, ki obstajajo za obravnavo postavke v postopkih izdaje dovoljenj;
  • opredelitev nabora podatkov o kemičnih snoveh, ki so potrebni za vloge za izdajo dovoljenja;
  • priporočilo za postopek, kako obravnavati obveznost uporabe manj nevarnih snovi;
  • identificirano gradivo s smernicami in najboljšo prakso;
  • priporočila.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Zaključeno – Period: 2013 - 2014 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter