IMPEL Logo

Prikaz evropskih agencij, ki sodelujejo pri izvajanju okoljskega pravnega reda

2017 - 2019

Zaključeno

Mreža IMPEL se je od leta 2008, ko je postala neodvisno združenje, registrirano v skladu z belgijsko zakonodajo, močno razširila. Leta 2008 je bilo 38 organov članic, leta 2016 pa jih je bilo 51.

Tudi še vedno obstajajo precejšnje vrzeli v članstvu v mreži IMPEL’kot tudi v aktivni vključenosti v projektne dejavnosti. To je še posebej očitno glede na nedavno prestrukturiranje združenja IMPEL’z vključitvijo dejavnosti varstva narave in zemljišč & voda v njegov delovni program. Poleg tega pa obstaja tudi jasna potreba po sodelovanju na podnacionalni ravni z regionalnimi in lokalnimi organi, ki upravljajo in izvajajo dejavnosti izvajanja in izvrševanja. To je Evropska komisija ponovno poudarila na nedavnem srečanju z odborom IMPEL 27. maja 2016 v Bruslju, pa tudi z Odborom regij, ki je leta 2014 gostil generalno skupščino v Bruslju. Doslej je bilo članstvo v skupini IMPEL’iz podnacionalnih organov precej omejeno, kar se mora spremeniti, če želimo izboljšati izvajanje v širšem smislu v Evropi.

Podrobno kartiranje nam bo pomagalo preučiti vrzeli v našem članstvu in nam pomagalo načrtovati, kje in s kom se moramo pogovarjati, da bi spodbudili večjo udeležbo v projektih in navsezadnje članstvo v naši mreži.

V mnogih evropskih državah članicah obstaja tudi nekaj negotovosti glede vlog organov. S to kartografsko nalogo bomo poskušali na splošno poudariti pristojnosti organov in po možnosti navesti kontaktne točke, ki jih bodo naše strokovne skupine uporabile za spodbujanje večje udeležbe.

Number: 2017/26 – Status: Zaključeno – Period: 2017 - 2019 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter