IMPEL Logo

Načrtovanje regulativnih orodij

2016

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Zbirka regulativnih orodij zaradi hitrih sprememb v regulativni praksi in napredka v tehnologiji ni splošno poznana ali v celoti razumljena. Namen tega projekta je opredeliti prakse, ki se uporabljajo predvsem v Evropi, pa tudi po svetu (z vprašalniki  iskanjem literature), da bi jih lahko umestili v spekter skladnosti. S tem se bo izboljšalo razumevanje vseh regulatorjev, kar jim bo omogočilo ustrezno uporabo teh novih orodij in praks skupaj za pomoč pri zagotavljanju skladnosti.

Vsi regulativni organi si prizadevajo doseči 100-odstotno skladnost svojih nadzorovanih lokacij, vendar tega ni dosegel še nihče. Tradicionalne prakse, kot so inšpekcijski pregledi, so temelj našega nabora orodij, vendar same po sebi niso uspele doseči našega cilja. Katera dodatna orodja lahko uporabimo poleg inšpekcijskih pregledov, da bi dosegli utopijo? Predlog je zbrati primere praks in kartirati njihovo uporabo v spektru skladnosti, da bi ugotovili, kje naj bi bile najbolj učinkovite. To bo vključevalo konvencionalna orodja, kot so inšpekcijski pregledi, upravne globe, ime in sramota itd., vendar bo skušalo kartirati tudi čim več novih tehnik, kot so prostovoljne zaveze, sporazumi o blaginji (ki se uporabljajo v severnoirski agenciji za okolje itd.), ime in sramota itd. Kjer bodo na voljo, bodo za orodja podane študije primerov, da se pokaže, da so bila uporabljena.

Ta projekt bo gradil na projektih "Izbira ustreznih ukrepov", tako da bo čim bolj celovito opredelil, kakšne so možnosti.

Z razumevanjem, kakšne možnosti so na voljo, bodo regulatorji lahko določili najboljši nabor
orodij za določeno nalogo. To je resnično medsektorsko, saj se uporablja za vso zakonodajo.

 

Number: 2016/18 – Status: Zaključeno – Period: 2016 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter