IMPEL Logo

Mini konferenca IMPEL o zagotavljanju skladnosti

2022

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Države članice morajo vzpostaviti ustrezne mehanizme za zagotavljanje skladnosti z izpeljanimi obveznostmi EU (direktive in uredbe EU na področju okolja). Do neskladnosti lahko pride iz različnih razlogov, vključno z zmedo, slabim razumevanjem ali nesprejemanjem pravil, pomanjkanjem naložb, oportunizmom in kriminalom. Njeni učinki na okolje, zdravje ljudi in gospodarstvo so odvisni od narave, obsega in trajnosti kršitev. V praksi mehanizmi za zagotavljanje skladnosti vključujejo države članice, ki uporabljajo tri široke razrede posegov (skupaj imenovane "zagotavljanje okoljske skladnosti"), kot je navedeno v dokumentu Komisije COM(2018) 10[1]

1.        Spodbujanje skladnosti pomaga imetnikom dolžnosti pri izpolnjevanju obveznosti s sredstvi, kot so smernice, "pogosto zastavljena vprašanja" in službe za pomoč uporabnikom. 

2.      Spremljanje skladnosti opredeljuje in opisuje ravnanje zavezancev ter odkriva in ocenjuje morebitno neskladnost (posebne primere neskladnosti ali širše težave s skladnostjo v industrijskem sektorju ali na območju ...) z okoljskimi inšpekcijami in drugimi pregledi. 

3.      nadaljnje ukrepanje   izvrševanje temelji na upravnem, kazenskem in civilnem pravu za ustavitev, odvračanje, sankcioniranje in pridobitev odškodnine za neskladno ravnanje ter spodbujanje skladnosti.

Članice skupine IMPEL, večinoma inšpekcijske in izvršilne organizacije, se pogosto osredotočajo na spremljanje skladnosti in nadaljnje ukrepanje   izvrševanje kot glavni strategiji za zagotavljanje skladnosti in imajo pravni okvir za izvajanje obeh strategij. Spodbujanje skladnosti je bolj v sivi coni, včasih ni zakonsko vključeno, včasih je naloga drugih organizacij, včasih je zanemarjeno kot strategija za zagotavljanje skladnosti, včasih velja za premehko ... Nekoliko je v sivi coni tudi zato, ker je običajno omejeno na orodja, kot so smernice in informacije ... Čeprav bi lahko spodbujanje skladnosti razumeli širše kot sklop ukrepov za povečanje ozaveščenosti, znanja in razumevanja pravnih obveznosti pri zadevni ciljni skupini, s čimer bi dosegli trajno spremembo vedenja, da bi dosegli prostovoljno in pravilno spoštovanje predpisov. Poleg tega bi lahko bilo spodbujanje skladnosti v nekaterih primerih ustreznejša strategija za reševanje širših problemov skladnosti kot zgolj inšpekcijski pregledi in izvrševanje predpisov.

V flamski študiji, ki jo je v imenu Ministrstva za okolje in prostor izvedel profesor Kurt Deketelaere (Pravna fakulteta Univerze v Leuvnu in Univerze v Helsinkih ), je bil ob pomoči nekaterih sodelavcev IMPEL opravljen popis "instrumentov" za spodbujanje skladnosti. Obstoječi primeri široko opredeljenega spodbujanja skladnosti so bili razvrščeni v štiri kategorije: informiranje in usposabljanje, tehnična pomoč, pregledno komuniciranje in spodbude za skladnost. Namen mini konference je bil podati pregled celotnega potenciala spodbujanja skladnosti kot celovite strategije, ki stoji in deluje skupaj s strategijami spremljanja skladnosti in nadaljnjega ukrepanja & izvrševanja. 

Sorodne informacije

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU actions to improve environmental compliance and governance

Number: – Status: Zaključeno – Period: 2022 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter