IMPEL Logo

Minimalna merila za inšpekcijske preglede: Načrtovanje in poročanje

1998 - 1999

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Pozadje

IMPEL je dokončal serijo smernic o minimalnih merilih za inšpekcijske preglede, ki so bile podlaga za uredbo RMCEI, in objavil Referenčno knjigo za okoljske inšpekcijske preglede. Smernice vključujejo naslednje dokumente:

  • Splošna načela (november 1997)
  • Pogostost inšpekcijskih pregledov (december 1998)
  • Samokontrola upravljavca (dec. 1998)
  • Planiranje in poročanje o inšpekcijskih pregledih (junij 1999)

Opis projekta

Inšpekcijski organi morajo pripraviti načrte za programe inšpekcijskih pregledov. Ti morajo vključevati ustrezne cilje posameznega organa in upoštevati več ključnih elementov, kot so panoge, ki jih je treba pregledati, razpoložljiva sredstva, čas, ki je na voljo za inšpekcijske preglede, pogostost rednih inšpekcijskih pregledov, reaktivnih inšpekcijskih pregledov in določitev prednostnih nalog.

Inšpekcijski organi morajo pripraviti tudi poročila o programih inšpekcijskih pregledov za eno ali več ciljnih skupin, kot sta javnost ali zakonodajalec (za povratne informacije o zakonodaji). Navedenih je več ciljev takih poročil, ki se razlikujejo glede na ciljno skupino. Predlagani so ključni elementi poročil, kot so število opravljenih inšpekcijskih pregledov, stopnja skladnosti in stopnja uspešnosti pri izpolnjevanju zahtev načrta.

Dobra praksa bi bila, da bi bili načrti in poročila na voljo javnosti. Predloženi so predlogi glede dostopnosti in razširjanja načrtov in poročil.

Number: 1999/03 – Status: Zaključeno – Period: 1998 - 1999 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter