IMPEL Logo

Nacionalna pobuda za medsebojno preverjanje (NPRI)

2019

V teku

Opis in cilji projekta

Cilj projekta je postaviti podlago za razvoj avtonomnih dejavnosti medsebojnega pregleda v nacionalnih mrežah okoljskih organov in agencij. Uporablja se lahko kot instrument za izboljšanje lastne uspešnosti z dialogom, sodelovalnim soočanjem in izmenjavo dobrih praks med kolegi, ki pripadajo isti mreži.

NPRI je bil prepoznan kot močan instrument, ki lahko pripomore k razvoju pobude EU za okoljsko ravnanje predvsem zaradi svojega potenciala pri izvajanju dobrih in najboljših praks ter homogenizaciji,

Cilj prve faze projekta je bil razviti okvir, v katerem naj bi potekale tovrstne pobude: Postopek medsebojnega pregleda je bil proučen kot splošna in prožna shema na podlagi izkušenj pomembnih mednarodnih organizacij, ki ga že uporabljajo. Zaradi dela projektne skupine NPRI imajo nacionalne mreže dostop do vseh informacij in shem, da lahko na lastno pobudo in z lastnimi sredstvi začnejo izvajati medsebojne strokovne preglede. IMPEL je pripravljen podpreti razvoj te prakse, ki jo je mogoče prilagoditi značilnostim in potrebam same mreže.

V drugi fazi projekta so bile dodatno proučene pomembne teme za izboljšanje izvajanja pobude. Poudarjen je bil pomen strukture na nacionalni ravni, ki bi morala biti odgovorna za razvoj dejavnosti medsebojnega pregleda, zato je bila ta tema posledično raziskana. Na podlagi opredeljenega področja uporabe pobude je bila poglobljena zasnova okvira za medsebojno ocenjevanje. Obravnavano je bilo tudi institucionalno in družbeno okolje, v katerem mreža deluje. Ugotovljeno je bilo, da je pri načrtovanju medsebojnega pregleda nujno čim prej izvesti analizo deležnikov, da bi razumeli, kdo so sogovorniki, ki jih je treba vključiti v izvajanje rezultatov medsebojnega pregleda zaradi njihovih interesov in/ali pristojnosti. Poleg tega je bilo preučeno usposabljanje skupine za medsebojni strokovni pregled kot temeljni korak za doseganje potrebnega standarda kakovosti.

Tretja faza projekta NPRI je namenjena podpori državam, ki želijo razviti lastno shemo medsebojnega pregleda ali želijo izboljšati shemo, ki jo že uporabljajo. Projektna skupina je na voljo tudi za podporo pri dejanski organizaciji in izvedbi medsebojnih strokovnih pregledov.

Sorodne datoteke/informacije

 

  • Predstavitve-Zaključni seminar NPRI-faza 2
  • COM(2018) 10 final (Ukrep 1 “Izboljšati uporabo strokovnega znanja in izkušenj za zagotavljanje okoljske skladnosti po vsej EU z medsebojnimi pregledi, skupnimi izvršilnimi ukrepi, obiski za zagotavljanje skladnosti in uporabo orodja TAIEX-EIR Peer2Peer”)

Number: 2021/08-WP1, 2020/16, 2019/21 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter