IMPEL Logo

Konferenca o okoljski skladnosti omrežij

2016 - 2016

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Potrebo po tej konferenci narekujeta dve glavni temi:

  1. za krepitev sodelovanja v verigi izvrševanja in,
  2. za spodbujanje nadaljnjih inovacij na področju skladnosti in izvrševanja predpisov.
.

Izvedba konference o mrežah je bistvenega pomena, če želimo preučiti in poiskati načine za izboljšanje verige izvrševanja kot celote. V ta namen je potrebno nadaljnje usklajevanje s sestrskimi organizacijami: EU FJE (mreža sodnikov EU) in ENPE (mreža tožilcev EU) ter ENVI CrimeNet.

Cilj je izpostaviti študije primerov dobrega sodelovanja in najboljše prakse med izdajatelji dovoljenj/inšpektorji, tožilci, sodniki in policisti. Predstavili bomo pridobljene izkušnje in študije primerov, pri katerih bi lahko bilo bolje, ter kaj lahko vsi storimo za izboljšanje varstva okolja. Poseben poudarek na sejah konference je treba nameniti povezavam in komunikaciji med posameznimi deli verige.

Ob upoštevanju izzivov glede virov, s katerimi se soočajo številne agencije & izvršilne organizacije; moramo vsi uvesti pametnejše in učinkovitejše načine uporabe naših omejenih proračunov in kadrovskih virov. Na konferenci bomo zato poskušali izpostaviti področja inovacij na področju skladnosti in izvrševanja v celotni verigi.

Na splošni ravni je boljše, bolj poglobljeno sodelovanje med mrežami jasen cilj in namen
za vse nas. Prizadevali si bomo za boljše medsebojno komuniciranje in bolj
strukturirano sodelovanje z dodatno možnostjo, da bi se prihodnji skupni projekti lahko izvajali bolj
redno. Z vidika skupine IMPEL’je želeni rezultat povratna informacija in prispevek k delu, ki smo ga opravili pri razumevanju ‘izziva izvajanja’. Z drugimi besedami, katere so ključne vrzeli pri izvajanju in izvrševanju okoljske zakonodaje v Evropi ter
kaj lahko storimo in kaj že počnemo, da bi te vrzeli odpravili. Področja, ki jih je izpostavila konferenca o izvrševanju in inovacijah, bi morala spodbuditi in ponuditi rešitve za zapolnitev več teh vrzeli.

Sorodne datoteke/informacije

 

 

Number: 2016/24 – Status: Zaključeno – Period: 2016 - 2016 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter