IMPEL Logo

Uredba o nafti in plinu na kopnem

2015 - 2019

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Intenzivna javna razprava o industriji plina iz skrilavca je v središče pozornosti postavila celotno naftno in plinsko industrijo na kopnem, način njene ureditve in to, kaj velja za najboljšo prakso v industriji.

Evropska komisija (EK) je nedavno ocenila regulativni okvir EU in objavila ‘Priporočilo’ za minimalna načela za pridobivanje ogljikovodikov (vključno s plinom iz skrilavca) z uporabo hidravličnega lomljenja, z namenom, da avgusta 2015 pregleda njegovo izvajanje. Vendar pri tem delu niso bile preučene obstoječe prakse naftne in plinske industrije na kopnem.

Dodatno se je začel celovit pregled referenčnega dokumenta BREF za ravnanje z odpadki iz direktive o ekstraktivnih industrijah, ki bo prvič vključeval priporočila za vključitev odpadkov iz industrije nafte in plina na kopnem – tako konvencionalnih kot nekonvencionalnih.

Objava priporočila Evropske komisije (in prihodnji pregled leta 2015) skupaj s tekočim pregledom referenčnega dokumenta BREF sta pomembna mejnika pri določanju prihodnje smeri urejanja kopenske naftne in plinske industrije v Evropi.

Faza I in II

Ta prva faza projekta je bila namenjena pregledu obstoječih najboljših praks v širši naftni in plinski industriji na kopnem v Evropi, da bi se naučili lekcij in opredelili najboljše prakse v državah članicah.

Cilji projekta:

 • Identificirati skupne pristope in zakonodajne razlage v državah članicah glede izvajanja direktiv EU za kopensko naftno in plinsko industrijo
 • Identificirati dobro prakso (BAT) v industriji v različnih regulativnih režimih
 • Identificirajte morebitne vrzeli v regulativnem postopku
 • .
 • izmenjati izkušnje z izvajanjem, skladnostjo, izvrševanjem in spremljanjem različnih vidikov industrije (npr. odpadki, sežiganje, podtalnica, poraba vode).

Faza III

Cilj druge faze je nadgraditi delo iz let 2015, 2016 in 2017 ter veliko podrobneje pregledati pristope udeležencev’ k številnim kritičnim vprašanjem, da bi po možnosti opredelili, izmenjali in spodbujali najboljše prakse. Cilj projekta je pomagati regulativnim organom, da bodo bolj samozavestno zagotavljali dosledne in zanesljive informacije javnosti, industriji in oblikovalcem politik. Prav tako se lahko izogne podvajanju prizadevanj ter spodbuja dosledno in sorazmerno ureditev v mreži IMPEL in zunaj nje. Nazadnje bi lahko informiral in podprl dialog z regulatorji v državah, ki niso članice skupine IMPEL in so razvile ali razvijajo svojo industrijo.

Pričakovani rezultati

 1. Skladnejše razumevanje okoljskih dosežkov naftne in plinske industrije na kopnem
 2. Popolnejša slika o tem, kaj regulatorji štejejo za najboljšo prakso pri ključnih vprašanjih
 3. Skladnost pri izvajanju in uveljavljanju predpisov med članicami združenja IMPEL
 4. izboljšanje zmogljivosti regulatorjev
 5. večje zaupanje javnosti v regulatorje in njihove odločitve
 6. Uporabne in zanesljive informacije za oblikovalce politik in avtorje dokumentov BREF

Number: 2015/03 - 2016/03 - 2017/02 - 2018/02 - 2019/02 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2019 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter