IMPEL Logo

Pošiljke plastičnih odpadkov (prejšnja kitajska prepoved uvoza plastičnih odpadkov)

2019

V teku

Opis in cilji projekta

Oceni se, da je Kitajska pred letom 2018 v predelavo sprejela 7 milijonov ton plastičnih odpadkov. Z uvedbo prepovedi uvoza plastičnih odpadkov je Kitajska povzročila šok v svetovni trgovini z odpadno plastiko. Posledično premaknjeni odpadki so bili večinoma poslani v sosednje azijske države. Večina teh držav nima zmogljivosti za predelavo te količine v sistemuESM. Potrebne so dodatne informacije o teh tokovih odpadkov za boljše izobraževanje oblikovalcev politik in zakonodajalcev ter odkrivanje končnega namembnega kraja teh tokov odpadkov.

Popravki Baselske konvencije o odpadni plastiki naj bi začeli veljati januarja 2021. Obstaja nekaj negotovosti, zlasti v državah OECD zunaj EU, glede tega, kako se bodo te spremembe izvrševale. EU je v primerjavi z besedilom Baselske konvencije uvedla spremembe, s katerimi se pod nadzor zelenega seznama uvrščajo dodatni plastični odpadki. To lahko izkrivlja trg v državah članicah EU, ki so blizu tretjih držav. Menimo, da bi večja razjasnitev kodeksov koristila uradnikom pristojnih organov za izvrševanje po vsej Evropi, kar bi lahko delili tudi s pristojnimi organi zunaj Evrope.

Cilji projekta so:

 • pomagati pristojnim organom pri izvrševanju baselskih sprememb o plastičnih odpadkih z zagotavljanjem dokumentiranih smernic in pomoči prek serije spletnih seminarjev.
 • zagotoviti boljše razumevanje končnih destinacij irskih in evropskih plastičnih odpadkov.
 • Zagotoviti regulativnim organom boljše razumevanje tokov odpadne plastike, zlasti v azijske države, in interakcije carine z direktivo WSR.

  Sorodne datoteke/informacije

   

  • Direktiva 2008/98/ES o odpadkih (Okvirna direktiva o odpadkih).
  • Direktiva (EU) 2018/851 (prenovljena okvirna direktiva o odpadkih).
  • Regulacija (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.
  • Regulacija (ES) št. 1418/2007 o pošiljkah odpadkov z zelenega seznama v nekatere države, ki niso članice OECD.
  • Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Direktiva o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo).
  • Baselska konvencija o nadzoru čezmejnega gibanja nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja.
  • Pogodba COP 14 (BC – 14/12) o spremembi Konvencije za okrepitev nadzora nad čezmejnim gibanjem plastičnih odpadkov
  • .

Number: 2021/06, 2020/06, 2019/06 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter