IMPEL Logo

Praktična uporaba načel boljše pravne ureditve pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti okoljskih inšpekcijskih organov

2009

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Ta projekt IMPEL je bil namenjen zagotavljanju praktičnih rešitev in izmenjavi dobrih praks med okoljskimi inšpekcijskimi organi v Evropi v zvezi s pobudami za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti regulativnih dejavnosti, kot sta izdajanje dovoljenj in inšpekcijski nadzor. Koristi projekta so bile naslednje:

  • izmenjava najboljših praks in praktičnih rešitev za skupne težave, s katerimi se soočajo inšpekcijski organi, kar bo koristilo okolju, podjetjem in javnosti.
  • zagotoviti dokaze o rezultatih in učinkovitosti pristopov k boljši pravni ureditvi.
  • Informirati evropske in nacionalne zakonodajalce o pristopih najboljše prakse k izvajanju zakonodaje.

Ugotovljene so bile številne težnje pri pristopih za boljše pravno urejanje:

  • Večja uporaba alternativ dovoljenjem po meri, npr. splošnih zavezujočih pogojev.
  • več dokazov o sektorskih pristopih, npr. prizadevanje za dogovor o ciljih uspešnosti, ki presegajo minimalne regulativne standarde.
  • Spreminjanje ali povezovanje pristopov za podjetja, ki izvajajo podobne dejavnosti na več lokacijah.
  • Združevanje različnih vrst inšpekcijskih dejavnosti v enoten ali usklajen postopek, ki povečuje skladnost ter zmanjšuje stroške za podjetja in organe.
  • Odkrivanje priložnosti za druge inšpektorate ali celo komercialne organizacije, da prevzamejo področja inšpekcijskih dejavnosti, kjer je to učinkovitejše.
  • Relativno malo pobud je vključevalo oceno načrtovanih koristi glede okoljskih rezultatov ali prihrankov stroškov za podjetja in regulativne organe.

 

Number: 2009/04 – Status: Zaključeno – Period: 2009 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter