IMPEL Logo

Projekt odpadnega pridobljenega goriva (RDF)

2017

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Gorivo, pridobljeno iz odpadkov (RDF), je odpadno gorivo, pridobljeno z drobljenjem in dehidracijo trdnih odpadkov. Sestavljeno je predvsem iz gorljivih sestavin komunalnih in industrijskih odpadkov, kot so papir, les in plastika. RDF se v Evropski uniji prevaža v velikih količinah in se uporablja za proizvodnjo energije in toplote.

Ta projekt bo proučil ustrezno zakonodajo, preučil, kako se proizvaja RDF, kateri materiali se uporabljajo za proizvodnjo in vidike kakovosti različnih uporabljenih metod. Pomembni vidiki, ki jih je treba preučiti, so tudi, kako se z RDF ravna in prevaža od proizvodnje do končne predelave. To omogoča boljše razumevanje vprašanj, povezanih z RDF, in pripravo skupnih smernic, npr. o tem, kako je RDF opredeljen, katere kode za odpadke se uporabljajo ter katere informacije in podatki so pomembni za nadzor pristojnih organov v postopku predhodne pisne prijave.

Pričakovani rezultati:

  • izmenjava informacij in podatkov o proizvodnji, predelavi in pošiljkah RDF s strani sodelujočih držav članic
  • boljše razumevanje vprašanj, povezanih z RDF, kot so opredelitve, zakonodaja in izvrševanje
  • Razvoj smernic za posebne zahteve glede predhodnega pisnega obvestila in soglasja za pošiljanje RDF
  • Spodbujanje dosledne uporabe postopkov predhodnega pisnega obvestila za RDF med pristojnimi organi v državah članicah
  • .

Number: 2017/08 – Status: Zaključeno – Period: 2017 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter