IMPEL Logo

Mini konferenca o regulativni strategiji

2017

Zaključeno

Opis in cilji projekta

V različnih pobudah za pregled IMPEL (IRI) je bilo ugotovljeno, da številne organizacije ne uspejo jasno opredeliti svoje krovne regulativne strategije, s katero bi bilo mogoče jasno uskladiti vse regulativno delo. Tudi v metodologiji Doing the Right Things je določena zahteva, da je treba določiti kontekst in cilje, ki jih je treba uskladiti z regulativno strategijo. Z razumevanjem, katere možnosti so na voljo, bodo regulatorji lahko oblikovali/izpopolnili/razvili svojo strategijo.

Number: 2017/24 – Status: Zaključeno – Period: 2017 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter