IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Zahteve meril Remas

2004

Zaključeno

Opis in cilji projekta

To poročilo je bilo pripravljeno z namenom vključitve mnenj IMPEL’v okviru projekta Remas in s posebnim poudarkom na razvoju ‘Meril Remas’. Projekt Remas sofinancirajo program EU LIFE-Okolje, Agencija za okolje Združenega kraljestva, Škotska agencija za varstvo okolja, Inštitut za upravljanje in ocenjevanje okolja ter Irska agencija za varstvo okolja. Cilj projekta je doseči soglasje o vrednosti neodvisno potrjenega sistema okoljskega ravnanja (EMS) za okoljskega regulatorja in ugotoviti, kateri prostovoljni ukrepi skladnosti najučinkoviteje varujejo okolje in zakaj. Merila ‘Remas’ so opredeljena kot tisti elementi sistema ravnanja z okoljem, za katere velja, da so ključni za izboljšanje okoljske uspešnosti in pomoč pri regulaciji.

 

Number: 2004/13 – Status: Zaključeno – Period: 2004 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter