IMPEL Logo

Poročanje javnosti

2008 - 2009

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Cilj projekta je bil ugotoviti, katere osnovne informacije o opravljenih okoljskih inšpekcijskih pregledih je treba zagotoviti javnosti in kako je te informacije mogoče najbolje zagotoviti, zlasti prek elektronskih sredstev (interneta), ter podati priporočila. Projekt je bil uspešen pri ugotavljanju, katere informacije so na voljo javnosti in v kakšni obliki so na voljo.

Number: 2008/04 – Status: Zaključeno – Period: 2008 - 2009 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter