IMPEL Logo

Podatkovna zbirka meril tveganja

2015 - 2015

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Projekt je bil razvit zaradi velike potrebe po učinkovitih instrumentih za optimalno usmerjanje inšpekcijskih pregledov za preverjanje spoštovanja zakonodaje EU, povezane s človekovimi dejavnostmi; ne le za velike industrijske obrate, temveč tudi za druge človekove dejavnosti. Kakovost okolja je odvisna tudi od manjših obratov in kmetijstva s potencialnim in dejanskim vplivom na okoljske dele, kot so zrak, tla in voda.

Cilj projekta je spodbujati uporabo orodij za analizo tveganja v vseh sektorjih okoljskih inšpekcijskih pregledov kot instrumenta za optimizacijo uporabe virov inšpekcijskih organov z:

  • trajnim zbiranjem in izmenjavo izkušenj o merilih tveganja in njihovi uporabi za splošne inšpekcijske naloge z oblikovanjem spletnega orodja, dostopnega inšpekcijskim organom za lažjo izbiro meril vpliva, ki se uporabijo v orodju za analizo tveganja;
  • razširitev uporabe orodij za analizo tveganja za določanje prednosti inšpekcijskih pregledov za obravnavanje virov onesnaževanja okolja, ki niso dejavnosti IED in Seveso, s prilagoditvijo obstoječih orodij ali oblikovanjem novih orodij  in razširjanjem tehnik.

Pri izvajanju projekta bo poseben poudarek namenjen zagotavljanju kazalnikov in parametrov tveganja v kmetijstvu, posebnega orodja za analizo tveganja za načrtovanje inšpekcijskih pregledov na tem področju.

Number: 2015/20 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter