IMPEL Logo

Serija seminarjev o izkušnjah iz industrijskih nesreč

1999

V teku

Opis in cilji projekta

Zbiranje in analiza podatkov o industrijskih nesrečah sta potrebna za preprečevanje novih nesreč. Inšpektorji morajo imeti na voljo ponazoritve nezgodnih situacij, da bi razumeli, kaj se je dejansko zgodilo in kakšni ukrepi so bili v takih situacijah končno sprejeti.

Od leta 1999 so bili organizirani številni seminarji o pridobljenih izkušnjah, da bi olajšali razširjanje in izmenjavo informacij med inšpekcijskimi organi držav članic. Na teh srečanjih inšpektorji predstavijo izbrane nesreče s tehničnimi opisi in rezultati opravljene analize (sprejeti ukrepi, organizacijske napake, sistemi ali material, ki so odpovedali, itd.) Prav tako podrobno predstavijo izkušnje, pridobljene iz nesreč, in svoje lastne izkušnje med nesrečo ali po njej. Možen je kratek pregled veljavnih predpisov, sodnih ali organizacijskih tem. Čas je na voljo za razpravo med udeleženci.

Cilj te serije seminarjev je, da se nadaljuje izmenjava izkušenj o nesrečah (eksplozijah, požarih, onesnaženju itd.) v zvezi s tehničnimi vidiki in veljavnimi predpisi ter da se okrepi izmenjava izkušenj med inšpekcijskimi organi držav članic in spodbuja razvoj dobrih praks.

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2021/02, 2019/03, 2017/03, 2015/02, 2013/04, 2011/10, 2009/01, 2005/11, 2003/01, 2002/03, 2001/03, 2000/09, 1999/01 – Status: V teku – Period: 1999 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter