IMPEL Logo

Recikliranje ladij (prejšnje izrabljene ladje)

2019

V teku

Opis in cilji projekta

V letu 2017 je bilo 65 % ladij/plovil po vsem svetu prodanih južnoazijskim ladjedelnicam za razstavljanje (npr. v Indijo, Pakistan in Bangladeš), kar pomeni velike vplive na okolje in zdravje, zlasti če upoštevamo, da so ta plovila predstavljala 80 % bruto tonaže vseh razstavljenih ladij na plažah v letu 2017. V Južni Aziji se še vedno dogaja nezakonit izvoz ladij na plažo ter izogibanje predpisom o pošiljanju odpadkov in recikliranju ladij. V Bangladešu, Indiji in Pakistanu je bilo leta 2019 na svetu razstavljenih skoraj 90 % bruto tonaže, nekatere od teh ladij pa so bile bodisi nezakonito izvožene iz Evrope bodisi “zakonito” z izogibanjem predpisom.

Ta projekt IMPEL se ne osredotoča na samo plazenje, temveč na to, kako lahko preprečimo nezakonit izvoz ladij v EU in kako lahko kot organi spremljamo nezakonite primere, ko so bile ladje že plajene.

Regulacija (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (WSR) na evropski ravni izvaja zahteve Baselske konvencije. Uredba (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij (SRR) prenaša zahteve Hongkonške konvencije in ureja ladje, ki plujejo pod zastavo EU in so poslane v recikliranje. Uredba SRR navaja, da je treba ladje, ki plujejo pod zastavo EU, reciklirati v obratih, ki jih v državah članicah odobri namembna država, v tretjih državah pa Komisija. Za pošiljke ladij, ki ne plujejo pod zastavo EU, velja postopek predhodnega pisnega obvestila v skladu s SRS.

Vlastniki ladij se sistematično izogibajo uredbi WSR, uredbo pa je težko izvajati zaradi prakse preimenovanja, spreminjanja zastave in menjave lastnikov, preden so ladje poslane v razgradnjo in recikliranje. SRR se je mogoče zlahka izogniti, dokler se nadaljuje praksa prehoda pod zastavo države, ki ni članica EU. Hongkonške konvencije bodo veljale za vse ladje (ne glede na to, ali plujejo pod zastavo EU ali ne), vendar konvencija še ni ratificirana in lahko traja celo večnost, preden se to zgodi.

Izziv je preprečiti nezakonito recikliranje ladij s spremljanjem ladij in lastnikov ladij, pri katerih sumimo, da se izogibajo predpisom, in po možnosti ukrepati že prej. Da bi olajšali delo osebam, ki obravnavajo primere, in inšpektorjem, bo pomembno, da:

  • razjasniti razlike med uredbo o pošiljkah odpadkov in uredbo o recikliranju ladij
  • deliti praktično znanje (sodni primeri, dokumenti, poročila, izkušnje)
  • razviti smernice/letake o tem, kako odkriti in zmanjšati nezakonito pošiljanje ladij
  • Uporaba intraneta IMPEL’s kot platforme za izmenjavo znanja in znanja ter zbiranje najboljših praks

Končno poročilo bo podalo stanje dejanskega stanja ter povzelo smernice in napotke o praksah izvrševanja na področju WSR in SRR.

Sorodne datoteke/informacije

Number: 2021/03, 2020/02, 2019/07 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter