IMPEL Logo

Konferenca o tleh

2015 - 2015

Zaključeno

Opis in cilji projekta

IMPEL organizira konferenco o varstvu tal 2015, katere namen je izmenjava izkušenj in podpora izvajanju najboljših praks na področju varstva tal med izvajalci na ravni EU. Okvir je mednarodno leto tal (IYS), ki so ga Združeni narodi razglasili za letošnje leto, in na splošno priložnost za razvoj pobud za ozaveščanje o varovanju tega življenjsko pomembnega okoljskega elementa.

Glavne teme, ki bodo obravnavane na konferencah, so: varstvo tal in industrija, kmetijstvo, upravljanje zemljišč, povečanje naravnih tveganj, gozdarstvo, biotska raznovrstnost in ekosistemi, zbiranje in upravljanje informacij o tleh.

Konferenca je namenjena združevanju izkušenj, regulativnih pristopov, problemov in rešitev za spopadanje s številnimi izzivi na tem področju; na to potrebo je opozorila tudi nedavna študija Izvedbeni izziv IMPEL. Konferenca bo spodbudila razpravo o določanju prednostnih nalog in projektov na temo tal v programih IMPEL.

Konferenca bo potekala 7. in 8. oktobra 2015 na svetovni razstavi Expo v Milanu, Italija

 

Number: 2015/10 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2015 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter