IMPEL Logo

Strateško omrežno sodelovanje

2020

V teku

Opis in cilji projekta

Velik del dela grozda IMPEL Waste & TFS se osredotoča na skladnost čezmejnega gibanja odpadkov. Ker je velika količina pošiljk odpadkov namenjena v države zunaj Evrope, je pomembno imeti dobre stike z organi v teh namembnih državah. Večina članov združenja IMPEL ima minimalne stike s temi oddaljenimi državami. Okoljska škoda, kot je odlaganje e-odpadkov v Afriki in odlaganje plastike v Aziji, je žal precej pogosta, prav tako pa opažamo veliko število strukturnih nedovoljenih prevozov. Trg je dinamičen in zaradi nedavnih političnih dogodkov, kot je prepoved uvoza na Kitajskem, in evropskih organov težko sledi razmeram v praksi. V teh primerih je mednarodno sodelovanje bistvenega pomena.

Tudi udeleženci projekta IMPEL Waste & TFS se soočajo z razlikami med evropsko direktivo o odpadkih in Baselsko konvencijo, kot so klasifikacija odpadkov ter omejitve izvoza in uvoza. Poleg tega v primeru nezakonite pošiljke manjka strukturno dobro sodelovanje med vsemi organi držav na različnih celinah. Le dobro usklajevanje in komunikacija lahko preprečita težave in nezakonite pošiljke, zagotovita enake konkurenčne pogoje, izboljšata postopke obveščanja, repatriacijo odpadkov v državo izvora in pregon kaznivih dejanj v zvezi z odpadki.

Za pomoč članom skupine IMPEL Waste & TFS Expert Team si prizadeva podpreti grozd in njegove projekte s strateškim strukturnim učinkovitim sodelovanjem z mrežami TFS zunaj Evrope. Primer teh mrež je azijska mreža za preprečevanje nezakonitega čezmejnega gibanja nevarnih odpadkov.

Želeni rezultati/izidi:

  • Sporočila o konferenci, predstavitve, seznami udeležencev in kontaktne osebe.
  • Pogled v veljavno zakonodajo v namembnih državah in licencirane objekte v namembnih državah.
  • Boljše medsebojno poznavanje možnosti in omejitev pri izvrševanju in pregonu kaznivih dejanj v zvezi z odpadki.
  • Pomoč članom IMPEL na splošno ali za vsak primer posebej.

Sorodne datoteke/informacije

  • 1st Baselska konvencija, Evropska uredba o pošiljkah odpadkov (WSR).
  • 2druga Hongkonška konvencija, Evropska uredba o recikliranju ladij.
  • 3druga seznam tretjih držav Evropska uredba o pošiljkah ladijskega prometa.
  • 4druga Okvirna direktiva o odpadkih.
  • 5druga Razširjena odgovornost proizvajalca (npr. OEEO, embalaža).

Number: 2021/19-WP3, 2020/04 – Status: V teku – Period: 2020 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter