IMPEL Logo

STRATEGIJE ZA PREVERJANJE SAMOPREGLEDOVANJA IN POROČANJA O EMISIJAH V ZRAK."

2021 - 2022

Zaključeno

Online delavnici o samopregledovanju emisij v zrak pri upravljavcih sta potekali 28. septembra in 11. oktobra 2021 v organizaciji projekta IMPEL za izvajanje IED. Delavnice so bile osredotočene na samopregledovanje upravljavca, na emisije v zrak, neprekinjene in neprekinjene, s poudarkom na zanesljivosti samopregledovanja in poročanja o njem s strani upravljavcev (nosilcev obveznosti).

Number: – Status: Zaključeno – Period: 2021 - 2022 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter