IMPEL Logo

Podpora izvajanju integrirane metode ocenjevanja tveganja (IRAM)

2014 - 2014

Zaključeno

Opis in cilji projekta

6. januarja 2011 je začela veljati Direktiva o industrijskih emisijah (IED), njene določbe iz člena 80(1) pa je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti v dveh letih. IED določa nove zahteve glede inšpekcijskih pregledov industrijskih obratov, kot je opisano v členu 23 Direktive. Obveznosti glede rutinskih okoljskih inšpekcijskih pregledov predstavljajo nov izziv za države članice EU. IMPEL je v okviru projekta IMPEL easyTools že razvil integrirano metodo ocenjevanja tveganja (IRAM), ki je instrument za pomoč državam članicam pri izpolnjevanju zahtev iz člena 23 direktive IED. Z razvojem integrirane metode za oceno tveganja (IRAM) in z njo povezanega orodja IT je postalo jasno, da je treba orodje za oceno tveganja uporabljati ne le za inšpekcijske preglede IED, temveč tudi za inšpekcijske preglede v skladu z direktivo Seveso in RMCEI.

V skladu s tem sta bila opredeljena dva glavna cilja:

  1.  olajšati izvajanje IRAM v državah članicah za različne vrste inšpekcijskih pregledov in z njimi povezanih nalog, kot je določeno v veljavni ali tekoči evropski zakonodaji;
  2.  zagotoviti, da se pravila za izvajanje okoljskih inšpekcijskih pregledov enako uporabljajo v državah članicah, da se dosežejo enaki konkurenčni pogoji, ki jih je Svet EU spodbujal v 7° EAP in se izvajajo z novimi evropskimi predpisi.

 

Number: 2014/11 – Status: Zaključeno – Period: 2014 - 2014 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter