IMPEL Logo

Preprečevanje nezakonitega vrtanja in odvzemanja podzemne vode (TIGDA)

2021

V teku

Opis in cilji projekta

Podzemna voda je in ostaja dragocen vir za okolje in različne človekove dejavnosti. Okoljski in antropogeni pritiski na ta vir med drugim vključujejo: podnebne spremembe (suše, poplave itd.), (pre)velik odvzem in onesnaževanje (točkovno in razpršeno). Ponovna uporaba vode, vodni blažilniki in infiltracija so nekateri od možnih ukrepov za zmanjšanje naših potreb po sveži podzemni vodi in dopolnitev njenih zalog. Kljub temu bosta vrtanje in črpanje podzemne vode še naprej potrebna za različne namene. Pomanjkanje podzemne vode ni več izključno problem sušnih ali sredozemskih držav. Nedavna daljša sušna obdobja so večkrat jasno pokazala, da je treba skrbno upravljati zaloge podzemne vode (tako odvzem kot polnjenje) v vseh državah članicah in državah v Evropi.

Ta projekt je namenjen izmenjavi znanja in dobrih praks o tem, kako upravljati vrtanje in odvzemanje podzemne vode. To naj bi vključevalo posebne pogoje za izdajo dovoljenj, akreditacije ter izvršilna orodja in metode, ki se uporabljajo v različnih državah članicah za zmanjšanje nezakonitega vrtanja in (pre)velikega odvzema podzemne vode, kar bi pripomoglo k doseganju dobrega količinskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode. Ker se v državah članicah v te namene (pre)vrtajo različni vodonosniki in vodna telesa, je koristno, da si države članice izmenjujejo znanje ali imajo smernice o:

  • Katera posebna zakonodaja in zahteve veljajo za varstvo podzemne vode (vrtanje, nameščanje in izkoriščanje).
  • Katere posebne metode se uporabljajo za izvajanje te zakonodaje (obiski na terenu, kontrolni seznami, uporaba strokovnjakov, najboljše prakse).

Cilj tega projekta v prvi fazi je zbrati podatke iz držav članic v zvezi z obema zgoraj omenjenima temama. V naslednjih fazah bodo pripravljene smernice o vrtanju podzemne vode & zakonodaji o odvzemu in izvrševanju.

Sorodne datoteke/informacije

  • Rokovna direktiva o vodah (2000/60/ES)
  • Direktiva o podzemni vodi (2006/118/ES)
  • Akcijski načrt za izboljšanje okoljske skladnosti in upravljanja (COM 2018/10)

Number: 2021/08-WP4 – Status: V teku – Period: 2021 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter