IMPEL Logo

Projekt tožilcev TFS

2012 - 2015

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Skladnost Baselske konvencije in njene evropske izvedbe, Evropske
uredbe o pošiljkah odpadkov (1013/2006) ali ‘WSR’, je zelo resna. Podatki kažejo, da je približno 20 %
vseh pošiljk odpadkov v nasprotju s predpisi. Direktiva EU 2008/99 o varstvu okolja
s kazenskim pravom od držav članic zahteva, da WSR izvajajo tudi s kazenskim pravom.

Preganjanje okoljskih kaznivih dejanj je v pristojnosti držav članic. Zato so razlike v pristopu in številu obsodb v evropskih državah precejšnje. Zdi se, da med organi na nacionalni in mednarodni ravni primanjkuje komunikacije. V praksi lahko storilci kaznivih dejanj, ki se ukvarjajo s pošiljanjem odpadkov, nezakonito izkoristijo razlike v izvrševanju in pomanjkanje komunikacije med organi.

Za izboljšanje sodelovanja in usklajevanja v okviru pregona WSR so potrebni pogosti stiski med vsemi ustreznimi organi. Kazenski pregon je pomemben del cikla izvrševanja in skladnosti. Zato evropski tožilci potrebujejo strukturirane, osebne in pogoste stike, podprte s podatkovno zbirko z ustreznimi informacijami, kjer lahko krepijo svojo mrežo, izmenjujejo izkušnje s sodno prakso in dobre prakse ter usklajujejo ukrepe pregona evropske okoljske zakonodaje in predpisov v Evropi.

Cilji tega projekta so okrepiti in nadaljevati mrežo tožilcev v Evropski uniji, ki se ukvarjajo s pregonom okoljskih kaznivih dejanj s posebnim poudarkom na uredbi WSR 1013/2006, in sicer z:

 • izvajanjem in uporabo podatkovne zbirke na spletni strani IMPEL, ki vsebuje sodno prakso,
  informacije o pregonu, kot so višina glob, delovne metode, pristop k pregonu,
  interpretacijo in praktične izkušnje. Ta zbirka podatkov za izmenjavo neoperativnih
  informacij bo dostopna predvsem tožilcem in pravnim enotam inšpektoratov.
 • Organizacija delavnice za tožilce v letu 2015.
 • Strpitev vezi z združenjem IMPEL, sekretariatom BASEL in Eurojustom. Posebej je treba omeniti Evropsko mrežo
  tožilcev za okolje ENPE. Predvideno je tesno sodelovanje med projektom TFS tožilcev in ENPE.

 

Number: 2012/12 - 2013/24 - 2014/01 - 2015/09 – Status: Zaključeno – Period: 2012 - 2015 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter