IMPEL Logo

Projekt TFS Seaport I-II

2003 - 2006

Zaključeno

Opis projekta in cilji

Cilj teh projektov je bil izboljšati evropsko izvrševanje uredbe o pošiljkah odpadkov, kot je določeno v Uredbi EU št. 259/93 in Baselski konvenciji, z izboljšanjem sodelovanja med izvršilnimi organi.

V projektih je bilo opredeljenih več ravni izboljšav. V sodelujočih pristaniščih je bila oblikovana mreža izvršiteljev, ki se je v drugi fazi razširila. Ta mreža se uporablja za izmenjavo informacij o kršitvah uredbe, razlikah v razlagah in znanju o izvrševanju. Še pomembneje je, da se je mreža uporabljala za načrtovanje dejanskih skupnih dejavnosti izvrševanja. Razvite in uporabljene so bile standardne metode izvrševanja, določene so bile skupne prednostne naloge in izvedeni skupni ukrepi. Tako je projekt pomembno prispeval k celovitosti notranjega trga (odpadkov) in okoljskim ciljem evropske uredbe o pošiljkah odpadkov. V bližnji prihodnosti bo sledil drugi projekt, ki bo temeljil na izkušnjah, pridobljenih v prvem projektu, in na večjem številu sodelujočih pristanišč.

Sorodne datoteke/informacije

Pristanišče I:

Seaport II:

Number: 2003/05 - 2005/08 – Status: Zaključeno – Period: 2003 - 2006 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter