IMPEL Logo

Projekt TFS Big/Little

2021

V teku

Opis in cilji projekta

V več letih in več projektih IMPEL so pobudniki projekta ugotovili, da je več inšpektorjev za TFS skupaj opravilo na tisoče inšpekcijskih pregledov na področju TFS. Vsi ti inšpekcijski pregledi so se zvedli na obsežno poznavanje zakonodaje, povezane s fizičnimi inšpekcijskimi pregledi čezmejnih pošiljk odpadkov. Vendar pa kljub več zakonodajnim spremembam in pregledom zakonodaje še vedno manjka povezava med zakonodajalci in inšpektorji na terenu, ko gre za nekatere podrobnosti v zakonodaji. Te “podrobnosti” bi lahko bile tam, kjer obstajajo določeni nameni z zakonodajo, vendar zaradi nepovezanosti zaradi dolgih komunikacijskih linij in številnih agencij med zakonodajalci na ravni EU in inšpektorji TFS ter ravni, na kateri takšne “podrobnosti” morda ne bodo izpostavljene višje med prednostnimi nalogami posameznih držav do komisije, saj so le “podrobnosti”.

Projekt želi te zelo pomembne podrobnosti v zvezi s fizičnimi inšpekcijskimi pregledi opredeliti kvantitativno, s pomočjo statističnih podatkov IMPEL, ter s kvalitativnimi intervjuji z inšpektorji TFS v vseh državah članicah, da bi te podrobnosti opredelili.

Za opredelitev nekaterih ključnih točk, ki jih je mogoče s pomočjo statističnih podatkov opredeliti kot problem za velik del Evrope, bodo uporabljeni kvantitativni podatki v povezavi s kvalitativnimi, pri čemer bo s strokovnim znanjem uradnikov TFS mogoče razčleniti težave s statističnimi podatki v zvezi s fizičnimi inšpekcijskimi pregledi. Nato pa, kako se te težave kažejo pri dejanskem delu v povezavi z morebitno pomanjkljivostjo ali zgrešenim namenom zakonodaje.

 

Number: 2021/07 – Status: V teku – Period: 2021 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter