IMPEL Logo

Prehod na dovoljenja IED in kako ravnati v primeru bistvenih sprememb v objektu z dovoljenjem

2012 - 2012

Zaključeno

Opis in cilji projekta

6. januarja 2011 je začela veljati Direktiva o industrijskih emisijah, njene določbe iz člena 80(1) pa je treba v nacionalno zakonodajo prenesti v dveh letih. V skladu z direktivo IED je mogoče, da bodo za številne industrijske sektorje potrebni pregledi obstoječih dovoljenj, da se izpolnijo zahteve iz zaključkov o BAT v ustreznem referenčnem dokumentu BAT (člen 3(11) in 3(12)). V skladu z obstoječimi direktivami države članice izvajajo različne sisteme za obravnavanje sprememb v obratih. Te spremembe se v dovoljenja vnašajo v različnih oblikah in oblikah, vključno z dogovorjenimi spremembami dovoljenj, spremembami dovoljenj, tehničnimi spremembami dovoljenj itd. Člen 20 direktive IED obravnava spremembe naprav, ki jih izvedejo upravljavci, člen 63 pa bistvene spremembe obstoječih naprav. Te določbe bodo od držav članic zahtevale nov pristop pri odločanju o tem, ali je potreben popoln pregled dovoljenja ali pa se sprejme bolj neformalen sistem odobritve sprememb.

V okviru tega projekta je bila za države članice organizirana vaja, ki se je osredotočila na spreminjajoče se zahteve za pripravo dovoljenj v skladu z novo določbo direktive IED. Ključna vprašanja so bila:

  • “Kako se bodo dovoljenja IED razlikovala od vrst dovoljenj, ki jih trenutno pripravljajo regulativni organi držav članic?” (v okviru IPPC, LCP, WID itd.), in
  • “Kako bomo obravnavali bistvene spremembe dovoljenih obratov”?

V projektnem poročilu so opisani rezultati razprav ter navedena priporočila za države članice in IMPEL.

 

Number: 2012/10 – Status: Zaključeno – Period: 2012 - 2012 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter