IMPEL Logo

Uporaba hlapnih organskih spojin (HOS) in kloriranih ogljikovodikov

2000 - 2005

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Delavnica VOC (2005)

Cilj tega projekta je izmenjava informacij o izvajanju direktive o HOS med strokovnjaki in/ali inšpektorji.  Na delavnici IMPEL so bile udeležencem predstavljene informacije o predpisih o HOS iz direktive in nekaterih nacionalnih zakonih. Glavni poudarek je bil na razpravi o pripravljenih študijah primerov v majhnih delovnih skupinah, ki so štele od 8 do 16 članov vsaka. Glavni rezultati so bili:

 • med nacionalnimi predpisi v EU-MS obstajajo delno velike razlike
 • .
 • še vedno obstajajo različne razlage nekaterih izrazov (npr. namestitev, nezajete emisije).
 • pod nacionalnih predpisov o hlapnih organskih spojinah obstajajo tudi druge skupne zahteve za zmanjšanje emisij (npr. prah/delci).
 • nekatere zahteve v direktivi so bile kritizirane, zato bi bilo treba izvesti postopek pregleda.

Merila za ocenjevanje HOS (2000)

Cilj projekta je bil pregledati metode in ukrepe za ocenjevanje razpršenih emisij HOS v EU ter predlagati smernice za izboljšanje spremljanja, izdajanja dovoljenj in nadzora industrijskih dejavnosti.

Delavnica o uporabi kloriranih ogljikovodikov v industrijskih obratih (2000)

Glavni cilj te delavnice je bil primerjati stanje v državah članicah (DČ) in državah pristopnicah (PD) ter podati pregled veljavnih predpisov EU, ki obravnavajo klorovodikove ogljikovodike. Sklepi, ki jih je bilo mogoče potegniti iz delavnice, so bili naslednji:

 • Direktiva o hlapnih organskih spojinah je izhodišče v pravo smer, vendar je treba spremljati njeno izvajanje in spremeniti obveznost analize plinov v tleh.
 • Različni tehnični standardi v DČ in AC zahtevajo uskladitev v obliki dokumentov BAT ali EN.
 • V okviru direktive o hlapnih organskih spojinah morajo še vedno obstajati strožji nacionalni predpisi/standardi
 • .
 • Na splošno obstaja nujna potreba po informacijah tako za države članice kot tudi za AC. IMPEL bi moral zagotoviti podatkovno zbirko o praksah in smernicah v drugih državah, najboljših razpoložljivih tehnologijah in alternativah za ČNK.
 • Nujno je treba uskladiti EKO-sredstva, da bi podprli sanacijo starih onesnaženih območij, uporabo alternativ in nadomestkov za KČN ter uporabo najboljših tehnologij.

 

 

Number: 2000/03 - 2000/07 - 2005/01 – Status: Zaključeno – Period: 2000 - 2005 – Topic: Industrija in zrak - Tags:

Subscribe to our newsletter