IMPEL Logo

Čezmejne pošiljke e-odpadkov

2010

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Praktičnost in izvedljivost predloga prenove OEEO (2009)

IMPEL je predhodno razvil kontrolni seznam za preučitev vprašanj praktičnosti in izvedljivosti (P&E)
predlagane in obstoječe okoljske zakonodaje. Decembra 2008 je Komisija sprejela prenovljeni predlog direktive o OEEO. To poročilo opisuje oceno vprašanj P&E, ki izhajajo iz predloga, na podlagi kontrolnega seznama IMPEL-a.  Poročilo predstavlja sintezo rezultatov izpolnjenih vprašalnikov in razprav na delavnicah ter izpostavlja širok spekter vprašanj P&E.

Za boj proti nezakonitemu izvozu e-odpadkov (2010)

Zakonito in varno odlaganje elektronskih odpadkov (e-odpadkov) je že vrsto let problem številnih držav, ki ima katastrofalne posledice za zdravje in dobro počutje ljudi ter znatno poslabšanje stanja okolja, zlasti v državah v razvoju. Številni mednarodni zakoni in predpisi doslej niso uspeli urediti globalnega trga, na katerem lahko brezvestni izvajalci pridobivajo dobiček s poceni in nezakonitim odstranjevanjem e-odpadkov v tujini, namesto da bi izbrali okoljsko odgovorno, vendar dražjo možnost popolnega recikliranja za odstranitev in nevtralizacijo strupenih materialov. Namen tega projekta je pomagati sodelujočim državam članicam, da bolje razumejo svoj prispevek k tej težavi in kako bi se lahko učinkoviteje spoprijele s problemom nezakonitega izvoza e-odpadkov.

 

Number: 2009/11 - 2010/18 – Status: Zaključeno – Period: 2010 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter