IMPEL Logo

Uporaba tehnologije v zakonodaji

2015

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Faza I: Mini konferenca (2015)

Od vseh inšpektoratov se zahteva, da so čim bolj učinkoviti in uspešni, hkrati pa še vedno ponujajo obstoječe ali celo razširjene storitve. Nedavne pobude za pregled IMPEL so prinesle informacije o različnih tehnoloških napredkih, ki jih izvajajo regulativni organi v Evropi.

Ta mini konferenca je namenjena izmenjavi znanja ne le o tem, kaj je na voljo, temveč tudi o ozadju pasti/stroškov razvoja in začetnih težav, ki vodijo do končnega izdelka. Ne gre za izmenjavo minimalnih meril, temveč bolj za umetnost možnega in kako do tega priti čim bolj učinkovito.

Predlagana osnovna struktura:

  • Oblikovanje in uporaba aplikacij v predpisih;
  • Uporaba ročne tehnologije in integracija z zaledno pisarniško tehnologijo;
  • Vmesnik tehnologije zaledne pisarne z javnostjo.

Celotne skupine konference so regulativni vodje z možnostjo vplivanja na spremembe, strokovnjaki za regulativni razvoj in strokovnjaki IT z regulativnim ozadjem.

Konferenca omogoča izmenjavo znanja (in celo tehnologije) in učenja, da bi drugim agencijam omogočila povečanje njihovih zmogljivosti, pri čemer upamo, da se bodo pri tem izognile nekaterim pastem pri razvoju. Namen je, da se poleg mini konference organizira tudi srečanje strokovne skupine X-cutting. To bo imelo dodatno korist, saj se bo srečanja strokovne skupine udeležilo veliko več ljudi.

Faza II: Droni in mobilna tehnologija (2017)

Množica agencij trenutno v svoje agencije uvaja novo tehnologijo, da bi izboljšala svoje zmogljivosti. Na tehnološki konferenci strokovne skupine X-Cutting v Glasgowu je bilo ugotovljeno, da se mnogi od nas lotevajo projektov na tem področju, pri čemer vsak od nas utira nove poti in porabi veliko virov  (delovne sile in denarja).

Ta projekt skuša s pomočjo vprašalnika primerjati, kaj je bilo do zdaj narejeno in kdo se loteva razvoja na tem področju. Na podlagi pridobljenih spoznanj se bo razvil postopek z izpostavljenimi pastmi in bližnjicami, ki nam bo omogočil hitrejše doseganje ciljev. Rezultat bodo smernice in paket e-učenja, ki ga bodo lahko delili člani. Z razumevanjem razpoložljivih možnosti bodo regulatorji lahko določili najboljši nabor orodij za to nalogo. To je resnično medsektorsko, saj se uporablja za vso zakonodajo.

Faza III: mini konferenca (2019)

Okoljevarstveni regulatorji se soočajo z nenehnim bojem, da bi lahko z manj sredstvi naredili več ali več z enako količino sredstev. Da bi postali ali še naprej ostali učinkovit in uspešen regulator, je treba sprejeti novo tehnologijo.

V letu 2019 bo poudarek na vrhunskem razvoju uporabe tehnologije, vključno z umetno inteligenco (in strojnim učenjem), eDNA, senzorsko tehnologijo in uporabo tehnik opazovanja Zemlje.

Tudi mini konferenca 2019 ustvarja priložnost za strokovnjake IMPEL z različnimi vlogami, da zagotovijo, da bodo svoj najnovejši tehnološki razvoj lahko delili s svojimi kolegi.

Pričakovani rezultati:

  • Poročilo o konferenci.
 

 

Number: 2015/21 - 2016/21 - 2017/23 - 2019/17 – Status: Zaključeno – Period: 2015 – Topic: Medsektorska orodja in pristopi - Tags:

Subscribe to our newsletter