IMPEL Logo

Preverjanje namembnosti odpadkov

2003

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Projekt je bil namenjen povečanju sodelovanja in izmenjavi informacij o preverjanju namembnih krajev odpadkov v okviru Uredbe EU 259/93 (Uredba o pošiljkah odpadkov WSR) o nadzoru in kontroli pošiljk odpadkov z izvajanjem inšpekcijskih pregledov v sodelujočih državah in spremljanjem tokov odpadkov do njihovega končnega cilja.

Rezultati projekta

 • Mreža izvršilnih organov v sodelujočih državah je bila dodatno izboljšana in določeni so bili kontakti izvršilnih organov v sodelujočih državah, odgovornih za nadzor glavnih objektov za odstranjevanje in obdelavo odpadkov. Kljub temu obstajajo velike razlike v nalogah, pristojnostih in pristojnostih sodelujočih organizacij. Različen je tudi način izvajanja tridnevnega predhodnega obveščanja v nacionalni zakonodaji;
 • Na podlagi obstoječih metod in izkušenj je bila razvita metoda (priročnik) za preverjanje pošiljk odpadkov. Metoda vsebuje upravne preglede, preglede "na kraju samem" in način izmenjave informacij med vključenimi (izvršilnimi) organi;
 • Premike odpadkov so bile preverjene. Sodelujoče države so nameravale preveriti 25 prijavljenih pošiljk odpadkov. Enajst pregledov je bilo končno preverjenih "od zibelke do groba". Izkazalo se je, da številne prijave (7 od 25) niso bile "v uporabi". Nepravilnosti so bile ugotovljene v treh primerih. Rezultati so prispevek za nadaljnje izboljšanje izvajanja uredbe v prihodnosti;
 • Ugotovljeno je bilo, da je tridnevno predhodno obveščanje iz več razlogov zelo težko izvajati. Predhodno obvestilo se predloži pristojnemu organu/organom v državi/regiji, ki pa ni samodejno odgovorni izvršilni organ. Prav tako se je izkazalo, da je načrtovanje inšpekcijskih zmogljivosti v časovnem okviru nekaj dni za preverjanje pošiljk težavno;
 • izmenjane so bile praktične izkušnje in informacije.

Priporočila

Na podlagi izkušenj in rezultatov izvajanja projekta je mogoče podati naslednja priporočila:

 • Evropska komisija mora ponovno preučiti obveznosti glede tridnevnega predhodnega obvestila v okviru revizije Uredbe EU 295/93. Postopek priglasitve je treba urediti tako, da ga bo mogoče ustrezno izvajati, npr. s spodbujanjem elektronske izmenjave podatkov o priglasitvah (kot je EUDIN), tudi med organi, odgovornimi za te priglasitve, in tistimi, ki so odgovorni za izvrševanje;
 • (revidirana) Uredba 259/93 mora države članice obvezati, da predložijo letno poročilo o postopkih izvršilnih ukrepov. Te rezultate mora analizirati delovna skupina po nalogu Komisije in jih uporabiti za nadaljnje izboljšanje uredbe.
 • Države članice je treba spodbuditi, da poročajo o svojih izkušnjah z izvrševanjem tridnevnega predhodnega obvestila. (Revidirana) Uredba 259/93 mora predvideti to obveznost.
 • IMPEL/IMPEL-TFS mora pripraviti obsežno spletno stran z ustreznimi informacijami o uredbi o pošiljkah odpadkov & izvajanju, s popolnimi kontaktnimi podatki, katalogi odpadkov/referenčnimi knjigami itd.
 • Kompetentni organi in/ali izvršilni organi morajo določiti eno osrednjo koordinacijsko točko na nacionalni ravni, poleg tega v okoliščinah, ko so odgovornosti za (izvajanje) postopka prijave določene na regionalnih ravneh. Pristojni in izvršilni organi si morajo prizadevati tudi za boljši dostop do podatkovnih sistemov za tridnevno predhodno prijavo, da se omogočijo natančni "preveritveni inšpekcijski pregledi";
 • vodstvo projekta predlaga razširitev vzpostavljenega sodelovanja z več državami EU, razširitev osredotočenosti projekta na odpadke z zelenega seznama in odpadke, o katerih ni bilo obveščeno, ter osredotočenje na inšpekcijske preglede na mejnih prehodih na strateški ravni (s sodelovanjem več kot enega izvršilnega organa).

Sorodne datoteke/informacije

Projekt preverjanja - faza II:

 

Number: 2003/06 - 2004/16 – Status: Zaključeno – Period: 2003 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter