IMPEL Logo

Konference o odpadkih in TFS

2006

V teku

Opis in cilji projekta

Množica projektov in dejavnosti strokovne skupine za odpadke in TFS temelji na evropski uredbi o pošiljkah odpadkov (ES) Nº 1013/2006 (WSR). Ker gre za uredbo in vključuje čezmejni vidik, je zelo pomembno imeti aktivno in praktično evropsko mrežo inšpektorjev in regulatorjev, ki se redno srečujejo in izmenjujejo praktične izkušnje. Ne samo okoljski inšpektorji, ampak tudi cariniki in policisti ter sodstvo. Trenutni projekti IMPEL-TFS še naprej kažejo na potrebo po vzpostavitvi in predvsem vzdrževanju dobrega in praktičnega sodelovanja med državami članicami, tretjimi državami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.
June 2014 so bile sprejete številne spremembe direktive o okoljskih predpisih, katerih cilj je boljša in enakopravnejša ureditev inšpekcijskih pregledov okoljskih predpisov po vsej EU; na primer z vzpostavitvijo inšpekcijskih načrtov. S spremembami se povečujejo tudi pristojnosti izvršilnih organov in izboljšuje izmenjava informacij.

Cilj teh letnih konferenc je torej olajšati:

 • izmenjavo najboljših praks in izkušenj;
 • promocijo dela IMPEL širšemu občinstvu;
 • bolj enoten pristop in razlago WSR;
 • izboljšano sodelovanje med vključenimi organi kazenskega pregona;
 • Predstavitev rezultatov drugih ustreznih (mednarodnih) projektov in pobud;
 • zbiranje zamisli za prihodnje delo skupine za izvoz odpadkov in TFS;
 • Zboljšanje povezav in skupnih ukrepov z državami in regijami zunaj Evropske unije.

Sorodne datoteke/informacije

 

 • Evropska uredba o pošiljkah odpadkov (ES) št. 1013/2006.
 • Regulacija Komisije (ES) št. 1418/2007 o izvozu nekaterih odpadkov za predelavo v države, ki niso članice OECD.
 • Izvršilne dejavnosti temeljijo na Uredbi ES (ES) št. 1013/2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje. Ta se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU. Člen 50 od držav članic zahteva, da izvajajo uredbo in preverjajo pošiljke ter med seboj dvostransko ali večstransko sodelujejo, da bi olajšale preprečevanje in odkrivanje nezakonitih pošiljk.
 • OECD-Ratsbeschluss C(2001)107/FINAL
 • Mednarodne konvencije: Baselska konvencija, Hongkonška konvencija in Konvencija iz Bamaka

Number: 2021/19-WP2, 2019/04, 2017/09, 2016/07, 2015/06, 2014/05, 2013/20, 2012/13, 2011, 2010/11, 2009/05, 2008/06, 2007/05, 2006 Status: Ongoing – Status: V teku – Period: 2006 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter