IMPEL Logo

Ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo (prejšnja serija projektov Inšpekcijski pregledi odlagališč)

2011

V teku

Opis in cilji projekta

Ta projekt temelji na rezultatih in izdelkih prejšnjih projektov odlaganja odpadkov in se premika po stopnjah hierarhije ravnanja z odpadki, da bi spodbudil ekološke inovacije in krožno gospodarstvo ter ustvaril enake konkurenčne pogoje in skupno razumevanje ključnih točk okvirne direktive o odpadkih v postopkih izdaje dovoljenj in inšpekcijskih pregledov.

To bo doseženo tako, da se bodo inšpektorji in izdajatelji dovoljenj skupaj učili drug od drugega, opredelili dobre prakse, pripravili smernice za spodbujanje teh praks ter širili tehnično znanje in izkušnje prek pobud za usposabljanje in strokovni razvoj. Podpora regulativnim organom na ta način naj bi prinesla močnejše zagotavljanje skladnosti in bolj enake regulativne pogoje.

Smernice "'Making the Circular Economy work', ki so bile predstavljene marca 2019 v Rimu, so živ dokument, ki bo dodatno revidiran na podlagi rezultatov podskupin, ki bodo delovale v letih 2021-2024.

Specifični rezultati projekta do leta 2021 bodo:

  • Boljše razumevanje procesov ohranjanja vrednosti (in sicer ponovne izdelave, obnove, popravila in neposredne ponovne uporabe) kot dopolnila recikliranju na stopnji preprečevanja hierarhije odpadkov (primarni cilj), da se omogoči hitrejše doseganje krožnega gospodarstva.
  • Smernice za pomoč regulativnim delavcem pri uporabi meril za stranske proizvode.
  • Identifikacija instrumentov znotraj IED, ki lahko prispevajo k splošnemu cilju doseganja krožnega gospodarstva v Evropi, in izmenjava dobrih praks o njihovem izvajanju.
  • Ustvarjanje praktičnega orodja, ki bo izvajalcem in pristojnim organom pomagalo pri preverjanju ustreznejšega načina ocenjevanja skladnosti EoW/stranskih proizvodov z uredbo REACH.
  • Razvoj podatkovne zbirke "Konec odpadkov" (za vsak primer posebej in nacionalna merila, ki jih določijo države članice) za izmenjavo informacij o tehničnih in okoljskih merilih za sekundarne surovine
  • Začetek delovanja "podskupine za sežiganje odpadkov" za opredelitev delovnega programa v letu 2022 v zvezi s praktičnimi rešitvami za izvajanje zaključkov o BAT pri sežiganju odpadkov za pomoč pri doseganju bolj homogenih enakih konkurenčnih pogojev po Evropi.
  • Specifično usposabljanje o REACH&krožnem gospodarstvu ali o končnih odpadkih in stranskih proizvodih

Sorodne datoteke/informacije

Number: 2021/04, 2020/03, 2019/05, 2018/05, 2017/06, 2016/08, 2015/08, 2014/04, 2013/06, 2011-2012/03 – Status: V teku – Period: 2011 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter