IMPEL Logo

Načrtovanje inšpekcijskih pregledov pošiljk odpadkov

2015 - 2016

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Nova umetnost. 50(2a) Uredbe 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (WSR) določa, da države članice EU do 1. januarja 2017 zagotovijo vzpostavitev enega ali več inšpekcijskih načrtov (IP) za celotno svoje geografsko ozemlje. Ti načrti se nanašajo na inšpekcijske preglede v skladu s čl. 50(2) WSR, tj. pregledov obratov, podjetij, posrednikov in trgovcev v skladu s čl. 34 Direktive 2008/98/ES, ter pošiljk odpadkov in z njimi povezane predelave ali odstranjevanja. Na konferenci IMPEL-TFS leta 2014 so udeleženci izrazili potrebo po oblikovanju standardne oblike/vzorca ali vsaj smernic za inšpekcijski načrt v skladu z zahtevami WSR, zaradi česar bi morali biti IP tudi bolj primerljivi. Podprli so tudi izmenjavo obstoječih načrtov, izkušenj in prednostnih nalog.

Cilji so:

  • razviti smernice za načrt inšpekcijskih pregledov (IP);
  • ustvariti platformo za izmenjavo najboljših praks in izkušenj glede IP (z uporabo IMPEL-TFS Basecamp).

Države članice bi tako morale imeti možnost pripraviti primerljive načrte inšpekcijskih pregledov z uporabo enakih ali enakovrednih elementov IP, npr. glede ocene tveganja. To je pomembno za ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev, saj trenutno obstajajo velike razlike pri izvajanju WSR, medtem ko nezakonita trgovina znotraj Evrope in preskakovanje pristanišč predstavljata resne izzive (glej Končno poročilo IMPEL-TFS Enforcement Actions III).

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2015/04-2016/05 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2016 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter