IMPEL Logo

Konference o vodi in zemljiščih

2017

V teku

Opis projekta in cilji

Evropska komisija je zaprosila skupino IMPEL, da razširi in uporabi svoje regulativne zmogljivosti v skupini strokovnjakov za vodo in zemljo. Učinkovito upravljanje vodnih in zemljiških virov (tako kakovosti kot količine) temelji na dobrem vnaprejšnjem načrtovanju in izvajanju, ki temelji na podatkih, informacijah in strokovni presoji. Bistveno je, da gospodarska rast v vsaki državi članici podpira načrtovano trajnostno varstvo in rabo vodnih in kopenskih virov. Poleg tega pobuda ECA, ki jo spodbuja Evropska komisija, postavlja nove izzive, zlasti v zvezi s točko št. 5 (Priprava dokumentov s smernicami o dobrih praksah pri zagotavljanju okoljske skladnosti na podeželju (v zvezi z zemljišči in vodo)), ki jih je treba preučiti, o njih razpravljati in poiskati predloge za izpolnitev ambiciozne perspektive nadaljnjega razvoja IMPEL.

Dejavnosti in izkušnje na področju voda in zemljišč je treba deliti med člani IMPEL. Letna konferenca o vodah in zemljiščih je instrument za širši stik in razpravo. kliknite na povezave za dodatne informacije in poročila:

Konferenca o vodah in zemljiščih 2022

Konferenca o vodah in zemljiščih 2019

Konferenca o vodah in zemljiščih 2018

Water and Land Conference 2017

Sorodne datoteke/informacije

  • Direktiva 2007/60/ES o ocenjevanju in obvladovanju poplavne ogroženosti
  • Sporočilo (COM(2007) 414 konč.) - Obravnavanje pomanjkanja vode in suš v EU
  • Temeatika tal Stategy COM(2006) 231
  • Predlog EU za okvirno direktivo o tleh
  • Rokovna direktiva o vodah (WFD) 2000/60/ES in hčerinske direktive
  • Skupna kmetijska politika
  • Direktiva o industrijskih emisijah (IED) 2010/75/UE
  • Program EU o Zemlji Copernicus (Uredba (EU) št. 377/2014)

 

Number: 2021/08-WP9, 2018/10, 2017/15 – Status: V teku – Period: 2017 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter