IMPEL Logo

Sestanek skupine strokovnjakov za vodo in zemljišča

2016

V teku

Opis in cilji projekta

Nova strategija IMPEL predvideva strokovne skupine (ET), med katerimi je tudi strokovna skupina za vode in zemljišča.
Najmanj enkrat letno se morajo člani ET sestati, da bi razpravljali o rezultatih projektov, napredku in prihodnjih dejavnostih ter imenovanju vodje in namestnika vodje ET za leti 2017 in 2018.
Projekta predvidevata srečanje za največ 20 oseb, ki bo potekalo v povezavi s
konferenco; verjetno s konferenco o vodah IMPEL v okviru projekta SWETE 2.
Izidi bodo povezani s povečano močjo strokovne skupine, jasnimi prednostnimi nalogami, bolje opredeljenimi programi, katerih cilj je reševanje vprašanj v zvezi z vodo in zemljišči z vidika IMPEL’s stališča IMPEL.

Sorodne datoteke/informacije

 

Number: 2016/12 - 2017/16 – Status: V teku – Period: 2016 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter