IMPEL Logo

Sanacija voda in zemljišč

2021

V teku

Opis in cilji projekta

Upravljanje onesnaženih območij je proces, ki je v državah članicah različno hiter. To je deloma posledica razlik v zakonodaji, ki bi pomenile različne opredelitve, kot so na primer “potencialno onesnažena območja”, “onesnažena območja”, “sanirana območja”. Zato je Evropska komisija-JRC skupaj z mrežo EEA-EIONET sprožila pobudo za iskanje običajne opredelitve in raziskavo v državah članicah leta 2018, ki je privedla do opredelitve 6 statusov območij.

Pričakovani rezultati teh projektov so:

  • Podpora/izmenjava tehničnih izkušenj, potrebnih za napredek pri fazi sanacije v Evropi, da bi tistim državam članicam, v katerih se trenutno ne izvaja postopek, omogočili eno referenco.
  • izmenjava znanja, veščin in dobrih praks, priprava tehničnih smernic, usklajevanje ukrepov med državami.
  • Vključiti glavne evropske mreže, ki se ukvarjajo z vprašanji onesnaženih območij, kot so COMMON FORUM, Eionet WG Contamination in NICOLE.

Dejavnosti 2023

  • Projektna skupina pripravlja dva nova dokumenta o termični desorpciji in fitoremediaciji. Prvi osnutek je predviden za oktober 2023.

Fkončna poročila 2022

Projektna skupina je novembra 2022 objavila končna poročila o večfaznem pridobivanju, januarja 2023 pa o pranju tal. Prevajanje teh poročil je v teku (predvidoma septembra 2023)

Sporočilo o večfazni ekstrakciji (MPE) (EN)

Sporočilo o pranju tal (SW) (SL)

Kemična oksidacija in situ (končna poročila 2021)

Projektna skupina je leta 2021 izdala naslednja končna poročila o kemični oksidaciji in situ v več jezikih EU:

Sporočilo o kemični oksidaciji na kraju samem (ISCO) (EN)

Oxidacion Quimica "in situ" (ISCO) (ES)

Rapport sur l'oxydation chimique in situ (OCIS) (FR)

Έκθεση γι&alfa; την επιτόπι&alfa; χημική οξείδωση (ΕΤΧΟ),Τελική έκθεση (GR)

Ossidazione chimica in situ (ISCO) poročilo (IT)

In situ chemische oxidatie (ISCO) (NL)

Utlenianie chemyczne In Situ - raport (PL)

Relatório – Oxidação Química In Situ (ISCO) (PT)

Raport privind Oxidarea Chimică in situ (ISCO). (RO)

In Situ Kemična Oksidacija (ISCO) poročilo (SI)

In situ chemická oxidácia (ISCO), Záverečná správa (SK)

Yerinde Kimyasal Oksidasyon Raporu (TR)

: Arial; font-size: 27.3333px; font-weight: bold; white-space: pre-wrap;">Izločanje hlapov iz tal (končna poročila za leto 2021)

Projektna skupina je v letu 2021 izdala naslednja končna poročila o ekstrakciji hlapov iz tal v več jezikih EU:

Sporočilo o ekstrakciji hlapov tal (SVE) (EN)

Extracción de vapores del suelo (SVE) (ES)

Rapport sur l'extraction des vapeurs du sol (EVS). (FR)

Έκθεση γι&alfa; την εξ&alfa;γωγή &alfa;τμών εδάφους. (GR)

Estrazione vapori da suolo (SVE) (IT)

Bodemlucht-Extractie - poročilo (NL)

Ekstrakcija Par z Gruntu (SVE) - poročilo (PL)

Relatório - Extração de Vapor do Solo (SVE) (PT)

Raport privind extracția vaporilor din sol (SVE). (RO)

Ekstrakcija talnih hlapov (Soil Vapour Extraction - SVE) poročilo (SI)

Extrakcia pôdneho zraka (SVE) (SK)

Toprak Gazı Ekstraksiyonu (SVE) Raporu (TR)

Sorodne datoteke/informacije

• Tematska strategija za tla.
• COM(2006)231 konč: Pisava: pisava-šampon: Arial; barva: #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Stockholmska konvencija (člen 6, zadnja različica): Arial; color: (barva:): "Stockholmska konvencija" (Stockholmska konvencija): #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Konvencija MINAMATA o živem srebru: Arial; color: (barva): #000000; background-color: transparent; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">
• Do leta 2050 ne bo neto odvzema zemlje, prvič navedeno v Načrtu za Evropo, gospodarno z viri, COM(2011) 571 final.

Number: 2021/08-WP6, 2020/09 – Status: V teku – Period: 2021 – Topic: Voda in zemlja - Tags: water

Subscribe to our newsletter