IMPEL Logo

Kazniva dejanja v zvezi z vodo

2018 - 2021

Zaključeno

Opis in cilji projekta

V Sprejetih sklepih Sveta o boju proti okoljskim kaznivim dejanjem  (8. december 2016) je bila priznana vloga IMPEL v boju proti okoljskim kaznivim dejanjem, vendar je skupna opredelitev kaznivih dejanj na področju voda zahtevna naloga. Poleg tega so kazniva dejanja, povezana z vodo, zaradi odsotnosti sistematičnega analitičnega pristopa pogosto prekodirana pod druga kazniva dejanja, kot so goljufije, korupcija, trgovina z ljudmi, ponarejanje dokumentov, terorizem –. Narava in obseg tovrstnih dejavnosti sta še vedno razmeroma neznana. Na podlagi tega je namen tega predloga povečati znanje o kaznivih dejanjih, povezanih z vodo, in vključiti skupnost IMPEL v projekt, namenjen zbiranju in izmenjavi informacij o tej temi, njeni prisotnosti, dojemanju in upravljanju pri pristojnih organih.

Pričakovani rezultati:

  • Globlje razumevanje in ozaveščanje članov skupine IMPEL o pomenu kaznivih dejanj na področju sladke vode ter njihovem vplivu na vodni stres in varnost preskrbe z vodo v Evropi.
  • Dokument z oceno ogroženosti zaradi kaznivih dejanj na področju voda.

Number: 2018/11 - 2019/11 - 2020/15 – Status: Zaključeno – Period: 2018 - 2021 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter