IMPEL Logo

Odkrivanje in ocenjevanje prekomernega in nezakonitega odvzema vode (WODA)

2015 - 2016

Zaključeno

Opis in cilji projekta

Prekomerno odvzemanje vode se ne pojavlja le za namakanje, temveč celo za industrijsko in civilno rabo ter lahko
v nekaterih primerih povzroči dramatične učinke na posedanje tal. Tipični primeri nezakonitega odvzema vode se pojavijo, kadar vodnjaki delujejo brez dovoljenja ali kadar se voda črpa iz rek ali kanalov brez dovoljenja.

Zemeljsko opazovanje, zlasti satelitsko daljinsko zaznavanje, lahko zagotovi dobro uveljavljene metode za spremljanje odvzema vode. Odkrivanje nezakonitega odvzema vode je nadaljnji korak naprej in je izvedljivo le, če so dovoljenja urejena v ustreznem GIS. Metode EO za spremljanje odvzema vode bi lahko najprej povzeli na naslednji način:

  1. Metode za spremljanje evapotranspiracije pridelka.
  2. Metode za spremljanje sesedanja tal.
.

Cilj dela je izboljšati zmožnost članov združenja IMPEL za spremljanje zakonitega in nezakonitega čezmernega odvzema vode s pomočjo stroškovno učinkovitih metod EO in GIS. To lahko poveča učinkovitost članov IMPEL’ pri uporabi inšpekcijskih virov na terenu za reševanje nezakonitega odvzema vode; povečanje zmogljivosti pri razlagi rabe vode za kmetijstvo, civilno in industrijsko rabo je lahko koristno za spodbujanje držav članic pri izvajanju WFD in doseganju ciljev, določenih v Načrtu za Evropo, gospodarno z viri.

Z razvojem tega projekta bodo člani IMPEL pridobili boljše znanje o metodah EO in možnostih, ki jih ponuja program Copernicus, tudi na drugih področjih, ne le na področju rabe vode v kmetijstvu, na primer pri upravljanju zemljišč, odpravljanju nezakonitih odlagališč odpadkov itd (to bo razvito z nadaljnjimi projekti). Rezultati tega projekta bi bili zelo koristni v okviru razvoja storitve spremljanja zemljišč v okviru programa Copernicus. Potencialni interes programa Copernicus za okoljske inšpekcije je že omenjen v delovnem programu programa Copernicus, zato bi se lahko potrebe po potrebi dodatno prilagodile.

 

Number: 2015/11 - 2016/14 – Status: Zaključeno – Period: 2015 - 2016 – Topic: Voda in zemlja - Tags:

Subscribe to our newsletter