IMPEL Logo

OEEO člen 17 Projekt Free-riders

2019

V teku

Opis in cilji projekta

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o OEEO (oz. izvedeno nacionalno zakonodajo: npr. ElektroG v Nemčiji) mora biti vsak proizvajalec električne in elektronske opreme vpisan v nacionalni register (Nemčija: Stiftung elektro-altgeräte register), da se zagotovi, da bo izpolnil svoje obveznosti, ko njegovi prodani izdelki postanejo odpadki (npr. OEEO).

Skupnega evropskega registra ni. Če želi proizvajalec s sedežem v neki državi prodajati svoje izdelke v drugi evropski državi, kjer nima sedeža, mora v tej državi imenovati pooblaščenega zastopnika, ki mora tam izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z direktivo OEEO (zlasti registracijo).

Če proizvajalec ni imenoval pooblaščenega zastopnika, ga nacionalni regulativni organ težko preganja v tujini (npr. v matični državi). Zato morajo regulativni organi sodelovati. Ena od rešitev je, da na čezmejne proste potnike (proizvajalce brez registracije) opozorite pristojni nacionalni organ v državi, v kateri ima proizvajalec sedež. Na ta način je manj težav, povezanih s pregonom ali prevajanjem ustreznih dokumentov.

Za boljše sodelovanje potrebujejo regulativni organi platformo / SharePoint za izmenjavo informacij. Vedeti morajo, kdo je v drugih državah članicah odgovoren za prenos poročil, potrebnih za izvrševanje in pregon.

Sorodne datoteke/informacije

Člen 17 OEEO 2012/19/EU: Pooblaščeni zastopnik:

  • Kaka država članica zagotovi, da lahko proizvajalec, kot je opredeljen v členu 3(1)(f)(i) do (iii), s sedežem v drugi državi članici, izjemoma iz člena 3(1)(f)(i) do (iii) imenuje pravno ali fizično osebo s sedežem na njenem ozemlju za pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti tega proizvajalca na podlagi te direktive na njenem ozemlju.
  • Kaka država članica zagotovi, da proizvajalec, kot je opredeljen v členu 3(1)(f)(iv) in ima sedež na njenem ozemlju, ki prodaja EEO v drugo državo članico, v kateri nima sedeža, imenuje pooblaščenega zastopnika v tej državi članici kot osebo, odgovorno za izpolnjevanje obveznosti tega proizvajalca v skladu s to direktivo na ozemlju te države članice.
  • Imenovanje pooblaščenega zastopnika se opravi s pisnim pooblastilom.

 

Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: V teku – Period: 2019 – Topic: Odpadki in TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter