IMPEL Logo

IMPEL projects

  Reset filters

  1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  1999 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2024
  Voda in zemlja Medsektorska orodja in pristopi Varstvo narave Odpadki in TFS Industrija in zrak
  V teku Zaključeno

  Filter by tags

  good practice water

  Sector

  soil

  action

  enforcement

  topic/legislation

  Waste Shipments Directive
 • Recikliranje ladij (prejšnje izrabljene ladje)

  2019

  V teku

  Leta 2017 je bilo 65 % ladij/plovil po vsem svetu prodanih v južnoazijske ladjedelnice za razstavljanje (npr. v Indijo, Pakistan in Bangladeš), kar pomeni velike vplive na okolje in zdravje, zlasti če upoštevamo, da so ta plovila predstavljala 80 % bruto tonaže vseh razstavljenih ladij, ki so bile leta 2017 razstavljene na plažah. V Južni Aziji se še vedno dogaja nezakonit izvoz ladij na plažo ter izogibanje predpisom o pošiljanju odpadkov in recikliranju ladij. V Bangladešu, Indiji in Pakistanu je bilo leta 2019 skoraj 90 % bruto tonaže razstavljenih ladij na svetu, nekatere od teh ladij pa so bile bodisi nezakonito izvožene iz Evrope bodisi "zakonito" z izogibanjem predpisom.

  [Read more]
 • Serija seminarjev o izkušnjah iz industrijskih nesreč

  1999

  V teku

  Zbiranje in analiza podatkov o industrijskih nesrečah sta potrebna za preprečevanje novih nesreč. Inšpektorji morajo razpolagati s primeri nesreč, da bi razumeli, kaj se je dejansko zgodilo in kakšni ukrepi so bili sprejeti v takih primerih.

  [Read more]
 • Izvajanje Direktive OEEO

  2017

  Zaključeno

  Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je eden od najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, saj je leta 2005 nastalo približno 9 milijonov ton odpadkov, do leta 2020 pa naj bi se njihovo število povečalo na več kot 12 milijonov ton. OEEO vsebuje kompleksno mešanico materialov in sestavnih delov, ki so deloma tudi nevarni. Če se z OEEO ne ravna ustrezno, lahko povzroči velike okoljske in zdravstvene težave. Poleg tega proizvodnja elektronike zahteva uporabo redkih in dragih virov.

  [Read more]
 • Razširitev članstva IMPEL

  2019

  V teku

  IMPEL je zaradi obsega pripravljenih smernic, delavnic in seminarjev o najboljši praksi vodilna mreža za strokovnjake javnega sektorja na področju okoljskega prava v Evropi. Kljub temu se trenutno pojavljajo vprašanja v zvezi s pravičnostjo, zastopanostjo in infiltracijo znotraj obstoječega profila članstva IMPEL.

  [Read more]
 • Ravnanje z rudarskimi odpadki

  2019

  V teku

  Rudarska dejavnost je že od nekdaj vir surovin za človeka, hkrati pa je povzročila številne okoljske težave. Ogromne količine rudarskih odpadkov, ki so pogosto zapuščeni, so vir onesnaževanja ter območja geotehnične in hidrogeološke nestabilnosti. Danes je Evropska komisija po številnih nesrečah, povezanih z rudarskimi dejavnostmi, sprejela Direktivo 2006/21/ES o ravnanju z odpadki iz rudarskih dejavnosti (t. i. rudarska direktiva), ki je spremenila Direktivo 2004/35/ES.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strateški projekt za povečanje odkrivanja in preprečevanja okoljskega kriminala na Zahodnem Balkanu

  2018 - 2019

  Zaključeno

  SPIDER WEB skupaj financirata Evropska unija in Zvezna republika Nemčija na podlagi sporazuma o nepovratnih sredstvih z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GmbH) v okviru projekta IPA/2017 Countering Serious Crime in the Western Balkans. Za lažjo uporabo si oglejte spodnje posodobitve na spletni strani SPIDER WEB:

  [Read more]
 • Konferenca mreže IMPEL 2018

  2018 - 2018

  Zaključeno

  Po dveh zaporednih letih organiziranja konferenc mrež EU (2016 Utrecht in 2017 Oxford) je IMPEL prepoznal potrebo po organizaciji posebne konference o delu, napredku in nadaljnji poti mreže, petih strokovnih skupin in njihovih članov, zlasti v zvezi s pobudo Evropske komisije za zagotavljanje okoljske skladnosti.

  [Read more]
 • Ocenite uporabo satelitskih posnetkov Copernicus pri okoljskih in naravovarstvenih inšpekcijskih pregledih ter njihovo dokazno vrednost.

  2018 - 2019

  Zaključeno

  Izvrševanje okoljskega prava je lahko podprto z zelo posodobljenimi in dragocenimi geografskimi informacijami, ki se zbirajo, shranjujejo, upravljajo in pomagajo pri dejavnostih na terenu. Še vedno pa so negotovi metode, institucionalna uporaba in pravna uporaba teh orodij za analizo okolja in rabe zemljišč. Zato je cilj tega projekta opredeliti potencialne uporabnike teh podatkov daljinskega zaznavanja, ki temeljijo na storitvah programa Copernicus, in razumeti, kako lahko te informacije podpirajo inšpekcijske dejavnosti inšpekcij na področju okolja in ohranjanja narave v okviru posebnosti posameznih vključenih članic IMPEL ter kako se že uporabljajo in kako se lahko uporabljajo v prihodnosti, ob upoštevanju glavnih postopkov, metod, (odprtega) dostopa do teh postopkov in metod ter pravnih omejitev (v zvezi z uporabo geoprostorskih dokazov v pravnih podlagah različnih držav).

  [Read more]
 • Upoštevanje zdravja ljudi v okviru IPPC

  2003 - 2004

  Zaključeno

  Namen tega projekta je bil pripraviti poročilo o tem, kako se učinki na zdravje ljudi upoštevajo v različnih fazah izdaje dovoljenj v okviru Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC). Ob upoštevanju trenutnih različnih pristopov držav članic k temu vprašanju je bil pripravljen vodnik dobre prakse. Ta vodnik bo državam članicam v pomoč pri opredelitvi skupnih načel in postopkov, ki jih lahko upoštevajo pri izvajanju Direktive IPPC. Direktiva IPPC bolj kot katera koli prejšnja zakonodaja poudarja varovanje zdravja ljudi z okoljskimi predpisi. V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da v večini evropskih držav članic (DČ) odgovornosti za varovanje zdravja in varovanje okolja ne nosi isti organ. Izvajanje IPPC je zato zahtevno in zahteva veliko sodelovanja.

  [Read more]
 • INSPECTAN: Smernice za okoljske inšpekcijske preglede v industriji strojenja

  2004 - 2005

  Zaključeno

  To poročilo je nastalo na podlagi rezultatov vprašalnika, ki so bili obravnavani na srečanjih v obdobju od oktobra 2004 do junija 2005. Razprava se je osredotočila na ekonomiko, proizvodne procese, zakone in predpise ter inšpekcijske postopke. Poročilo je zasnovano kot orodje za javne organe, ki sodelujejo pri nadzoru in spremljanju dejavnosti v industriji strojenja. V ta namen so v njem zbrane izkušnje več evropskih okolij usnjarske in strojilske industrije.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter