IMPEL Logo

Večletni strateški program 2022-27

Date of publication Dec 08, 2022

Download

 IMPEL-ov novi večletni strateški program (MASP) za obdobje 2022-27 je pripravljen ob upoštevanju številnih globalnih vprašanj ter posledičnih praktičnih izzivov in izzivov glede virov za naše članice. Možno je, da bodo na izvajanje programa vplivali nadaljnji nepričakovani dogodki. Oblikujejo ga "zeleni dogovor" Evropske unije (EU) z ambicioznim ciljem "ničelnega onesnaževanja" ter podnebne in biološke nujne razmere. Upošteva rezultate ocene upravljanja IMPEL 2020 in predloge za reformo. Temelji na dokumentu o stališču IMPEL o zagotavljanju okoljske skladnosti, ki je bil povzet Evropski komisiji (EK), in bo odražal tudi nadaljnji razvoj na delovnih področjih akcijskega načrta EU za zagotavljanje okoljske skladnosti, h kateremu IMPEL prispeva skupaj z drugimi evropskimi mrežami okoljskih strokovnjakov. 

Tags:

Subscribe to our newsletter