IMPEL Logo

Kontrolni seznam za ocenjevanje zakonodaje glede izvedljivosti in izvršljivosti

Z namenom spodbuditi oblikovalce politik, zakonodajalce in zainteresirane strani, da namenijo več pozornosti verjetnim težavam praktične izvedljivosti in izvršljivosti v celotnem zakonodajnem postopku, da bi predvideli in odpravili težave praktične izvedljivosti in izvršljivosti s proaktivnim pristopom je IMPEL začel projekt, katerega cilj je bil pripraviti praktični kontrolni seznam za oceno izvedljivosti in izvršljivosti obstoječe in nove zakonodaje z namenom izboljšati splošno izvajanje okoljske zakonodaje EU v državah članicah.

IMPEL je leta 2006 razvil svoj kontrolni seznam, vendar ga je leta 2010 nadomestilo delo, opravljeno v povezavi z mrežo vodij EPA’s.

Kontrolni seznam je zasnovan tako, da udeležencem in zainteresiranim stranem v zakonodajnem in izvedbenem procesu omogoča ocenjevanje okoljske zakonodaje EU (in s tem povezane nacionalne zakonodaje ter prizadevanj za izvajanje) glede različnih vidikov izvedljivosti in izvršljivosti, tako vnaprej kot naknadno. To poročilo vsebuje seznam vprašanj, ki jih je mogoče uporabiti kot kontrolni seznam, pomoč ali vprašalnik, odvisno od potreb in interesov uporabnika.

Priključek(-i)

Tags:

Subscribe to our newsletter