IMPEL Logo

Razvrstitev odpadkov z zelenega seznama v skladu z uredbo o pošiljkah odpadkov

Namen praktičnih smernic je pomagati podjetjem in organom, ki proizvajajo, predelujejo,
prevažajo, izvažajo in nadzorujejo odpadke, pri pravilnem vrednotenju teh odpadkov. Namen smernic je torej zagotoviti pomoč pri vrednotenjih, ki jih je treba izvesti v zvezi z razvrščanjem odpadkov glede na uredbo o pošiljkah odpadkov. Vsebina predstavlja razlago danske agencije za varstvo okolja glede temeljnih predpisov in je namenjena izključno kot vodilo. V primeru nesoglasij glede razlage pravil bodo odločala sodišča.
Procesne zahteve za pošiljke odpadkov v tej publikaciji niso obravnavane. Referenčno gradivo s smernicami o postopkih za uvoz/izvoz odpadkov je na voljo na spletišču Agencije za varstvo okolja. Avstrijske smernice o razvrščanju odpadkov na zeleni seznam so bile pomemben navdih za danske smernice. Številne druge države članice EU so pripravile smernice in podrobna spletišča za uredbo o pošiljkah odpadkov, čeprav se večina osredotoča na postopke v zvezi s čezmejnimi pošiljkami.

Za angleški prevod teh smernic je poskrbela mreža IMPEL.

Tags:

Lead country and contact

Združeno kraljestvo

Subscribe to our newsletter